• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
phyton moduller

 
#1

Python Modülü Dizini
_ | Bir | B | C | D | E | F | G | H | Ben | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | s | T | U | V | W | X | z

 


_Kod:
__future__


Gelecekteki açıklamalar tanımları


Kod:
__main__


Üst düzey betiğin çalıştırıldığı ortam.


Kod:
_dummy_thread


_thread modülü için değiştirme.


Kod:
_thread


Düşük düzey iş parçacığı işleme API'sı.

 


birKod:
abc


KEP 3119'a göre soyut temel sınıflar.


Kod:
aifc


Ses dosyalarını AIFF veya AIFC formatında okur ve yazar.


Kod:
argparse


Komut satırı seçeneği ve bağımsız değişken ayrıştırma kitaplığı.


Kod:
array


Düzgün biçimde yazılan sayısal değerlerin alan etkili dizileri.


Kod:
ast


Soyut Söz Dizim Ağacı sınıfları ve manipülasyonu.


Kod:
asynchat


Eşzamansız komut / yanıt protokolleri için destek.


Kod:
asyncio


Eşzamansız G / Ç, olay döngüsü, korruplar ve görevler.


Kod:
asyncore


Eşzamansız soket işleme hizmetleri geliştirmek için temel sınıf.


Kod:
atexit


Temizleme işlevlerini kaydettirin ve çalıştırın.


Kod:
audioop


Ham ses verilerini değiştirin.

 


bKod:
base64


RFC 3548: Base16, Base32, Base64 Veri Kodlamaları; Base85 ve Ascii85


Kod:
bdb


Hata ayıklayıcı çerçevesi.


Kod:
binascii


İkili ve çeşitli ASCII kodlu ikili gösterimler arasında dönüştürme araçları.


Kod:
binhex


Binhex4 formatında dosyaları kodlar ve çözer.


Kod:
bisect


İkili arama için dizilim bölüşüm algoritmaları.


Kod:
builtins


Dahili ad alanını sağlayan modül.


Kod:
bz2


Bzip2 sıkıştırma ve açma için arayüzler.

 


cKod:
calendar


Unix cal programının bazı öykünmesi de dahil olmak üzere takvimlerle çalışmak için işlevler.


Kod:
cgi


Ortak Ağ Geçidi Arabirimi aracılığıyla Python komut dosyalarını çalıştıran yardımcılar.


Kod:
cgitb


CGI betikleri için yapılandırılabilir geri izleme işleyicisi.


Kod:
chunk


IFF parçalarını okuyacak modül.


Kod:
cmath


Karmaşık sayılar için matematiksel fonksiyonlar.


Kod:
cmd


Satır yönelimli komut yorumlayıcıları oluşturun.


Kod:
code


Read-eval-print döngülerini uygulamak için olanakları.


Kod:
codecs


Verileri ve akışları kodlar ve çözer.


Kod:
codeop


Python kodunu derleyin (muhtemelen tamamlanmamıştır).
plus.png

Kod:
collections


Konteyner veri türleri


Kod:
colorsys


RGB ve diğer renk sistemleri arasındaki dönüştürme işlevleri.


Kod:
compileall


Tüm Python kaynak dosyalarını bir dizin ağacında bayt derleme araçları.
minus.png

Kod:
concurrent    

Kod:
concurrent.futures


Işlemleri veya işlemleri kullanarak eşzamanlı olarak hesaplamaları yürütün.


Kod:
configparser


Yapılandırma dosyası ayrıştırıcı.


Kod:
contextlib


İfade beyanları için araçlar.


Kod:
copy


Sığ ve derin kopyalama işlemleri.


Kod:
copyreg


Turşu destek fonksiyonlarını kaydedin.


Kod:
cProfile

Kod:
crypt

 (Unix)
Unix şifrelerini kontrol etmek için kullanılan crypt () işlevi.


Kod:
csv


Sekanssal verileri ayrılmış dosyalara yazma ve bunlardan okuma.


Kod:
ctypes


Python için yabancı bir işlev kitaplığı.
plus.png

Kod:
curses

 (Unix)
Taşınabilir terminal kullanımı sağlayan curses kitaplığına bir arayüz.

 


dKod:
datetime


Temel tarih ve saat türleri.
plus.png

Kod:
dbm


Çeşitli Unix "veritabanı" formatlarına arabirimler.


Kod:
decimal


Genel Ondalık Aritmetik Şartnamenin Uygulanması.


Kod:
difflib


Nesneler arasındaki farkları hesaplayan yardımcılar.


Kod:
dis


Python bayt kodu için ayrıştırıcı.
plus.png

Kod:
distutils


Python modüllerini oluşturmak ve mevcut bir Python yüklemesine yüklemek için destek.


Kod:
doctest


Doküman dizelerinde kod parçalarını test edin.


Kod:
dummy_threading


Diş açma modülü için boşaltma değiştirme.

 


e

plus.png

Kod:
email


Ayrıştırmayı, yönlendirmeyi ve e-posta iletilerini üretmeyi destekleyen paket.
plus.png

Kod:
encodings
Kod:
ensurepip


"Pip" yükleyicisini var olan bir Python kurulumuna veya sanal ortama kopyalayın.


Kod:
enum


Numaralandırma sınıfının uygulanması.


Kod:
errno


Standart errno sistem sembolleri.

 


fKod:
faulthandler


Python geridönüşümü dökümü.


Kod:
fcntl

 (Unix)
Fcntl () ve ioctl () sistemi çağrıları.


Kod:
filecmp


Dosyaları verimli bir şekilde karşılaştırın.


Kod:
fileinput


Standart giriş veya dosya listesi üzerinde döngü.


Kod:
fnmatch


Unix kabuk stili dosya adı desen eşleştirmesi.


Kod:
formatter


Deprecated: Genel çıktı biçimlendirici ve aygıt arabirimi.


Kod:
fpectl

 (Unix)
Kayan nokta özel durum işleme için denetim sağlayın.


Kod:
fractions


Rasyonel sayılar.


Kod:
ftplib


FTP protokol istemcisi (soket gerektirir).


Kod:
functools


Daha yüksek sipariş işlevleri ve çağrılabilir nesneler üzerinde işlemler.

 


gKod:
gc


Döngü algılayan çöp toplayıcı arayüzü.


Kod:
getopt


Komut satırı seçenekleri için taşınabilir ayrıştırıcı; Hem kısa hem de uzun seçenek adlarını destekleyin.


Kod:
getpass


Parolaların taşınabilir okunması ve kullanıcı kimliği alınması.


Kod:
gettext


Çok dilli uluslararasılaştırma hizmetleri.


Kod:
glob


Unix kabuk stili yol adı kalıp genişlemesi.


Kod:
grp

 (Unix)
Grup veritabanı (getgrnam () ve arkadaşlar).


Kod:
gzip


Dosya nesnelerini kullanarak gzip sıkıştırma ve açma arabirimleri.

 


hKod:
hashlib


Güvenli karma ve mesaj özet algoritmaları.


Kod:
heapq


Öbek yığıtı algoritması (diğer bir deyişle öncelik sırası).


Kod:
hmac


İleti Kimlik Doğrulaması (HMAC) uygulaması için Anahtarlı Hashing
plus.png

Kod:
html


HTML'yi yönlendiren yardımcılar.
plus.png

Kod:
http


HTTP durum kodları ve mesajları

 


benKod:
imaplib


IMAP4 protokol istemcisi (soket gerektirir).


Kod:
imghdr


Bir dosya veya bayt akışında bulunan görüntünün türünü belirleyin.


Kod:
imp


Kullanımdan kaldırıldı: İçe aktarma deyiminin uygulanmasına erişebilirsiniz.
plus.png

Kod:
importlib


İthalat makinesinin uygulanması.


Kod:
inspect


Canlı cisimlerden bilgi ve kaynak kodunu çıkarın.


Kod:
io


Akışlarla çalışmak için temel araçlar.


Kod:
ipaddress


IPv4 / IPv6 manipülasyon kitaplığı.


Kod:
itertools


Etkili döngü için yineleyiciler yaratan işlevler.

 


j

plus.png

Kod:
json


JSON biçimini kodlar ve çözer.

 


kKod:
keyword


Bir dizenin Python'da bir anahtar kelime olup olmadığını test edin.

 


lKod:
lib2to3


2to3 kütüphanesi


Kod:
linecache


Bu modül, metin dosyalarındaki tek tek satırlara rasgele erişmenizi sağlar.


Kod:
locale


Uluslararasılaştırma hizmetleri.
plus.png

Kod:
logging


Uygulamalar için esnek olay günlüğü sistemi.


Kod:
lzma


Liblzma sıkıştırma kitaplığı için bir Python sarmalayıcı.

 


mKod:
macpath


Mac OS 9 yol değiştirme işlevleri.


Kod:
mailbox


Çeşitli biçimlerdeki posta kutularını değiştirme


Kod:
mailcap


Mailcap dosya yönetimi.


Kod:
marshal


Python nesnelerini bayt ve geri akıma (farklı kısıtlamalara sahip) dönüştürün.


Kod:
math


Matematiksel fonksiyonlar (sin () vb.).


Kod:
mimetypes


Dosya adı uzantılarının MIME türlerine eşlenmesi.


Kod:
mmap


Unix ve Windows için bellek eşlemeli dosyalara arayüz.


Kod:
modulefinder


Bir betik tarafından kullanılan modülleri bulun.


Kod:
msilib

 (Windows)
Microsoft Installer dosyalarının ve CAB dosyalarının oluşturulması.


Kod:
msvcrt

 (Windows)
MS VC ++ çalışma zamanı çeşitli faydalı rutinleri.
plus.png

Kod:
multiprocessing


Süreç temelli paralellik.

 


nKod:
netrc


.netrc dosyalarının yüklenmesi.


Kod:
nis

 (Unix)
Sun'ın NIS (Sarı Sayfalar) kütüphanesine arayüz.


Kod:
nntplib


NNTP protokol istemcisi (yuva gerektirir).


Kod:
numbers


Sayısal soyut temel sınıfları (Karmaşık, Gerçek, İntegral vb.).

 


OKod:
operator


Standart operatöre karşılık gelen fonksiyonlar.


Kod:
optparse


Kullanımdan kaldırıldı: Komut satırı seçeneği ayrıştırma kitaplığı .
plus.png

Kod:
os


Çeşitli işletim sistemi arabirimleri.


Kod:
ossaudiodev

 (Linux, FreeBSD)
OSS uyumlu ses cihazlarına erişim.

 


pKod:
parser


Ayrıştırma ağaçlarına Python kaynak kodu için erişin.


Kod:
pathlib


Nesneye yönelik dosya sistemi yolları


Kod:
pdb


Etkileşimli tercümanlar için Python hata ayıklayıcı.


Kod:
pickle


Python nesnelerini bayt akışlarına çevirin.


Kod:
pickletools


Turşu protokolleri ve turşu makinesi opcodeları ile birlikte bazı faydalı fonksiyonlar hakkında kapsamlı yorumlar içerir.


Kod:
pipes

 (Unix)
Unix kabuk boru hatlarına bir Python arayüzü.


Kod:
pkgutil


İthalat sistemi için yardımcı programlar.


Kod:
platform


Mümkün olduğunca çok sayıda platform tanımlama verileri alır.


Kod:
plistlib


Mac OS X plist dosyalarını oluşturun ve ayrıştırın.


Kod:
poplib


POP3 protokol istemcisi (soket gerektirir).


Kod:
posix

 (Unix)
En yaygın POSIX sistem çağrıları (normalde modül os aracılığıyla kullanılır).


Kod:
pprint


Data şirin yazıcı.


Kod:
profile


Python kaynak profiler.


Kod:
pstats


Profiler ile kullanılacak istatistik nesne.


Kod:
pty

 (Linux)
Linux için Sözde Terminal İşlemleri.


Kod:
pwd

 (Unix)
Şifre veritabanı (getpwnam () ve arkadaşlar).


Kod:
py_compile


Python kaynak dosyalarından bayt kodu dosyaları oluşturun.


Kod:
pyclbr


Bir Python sınıfı tarayıcı için bilgi çıkarmayı destekler.


Kod:
pydoc


Dokümantasyon jeneratörü ve çevrimiçi yardım sistemi.

 


qKod:
queue


Eşzamanlı sıra sınıfı.


Kod:
quopri


Dosyaları, MIME tarafından alıntılanan yazdırılabilir kodlamayı kullanarak kodlar ve çözer.

 


rKod:
random


Çeşitli yaygın dağılımlarla sahte rastgele sayı üretirler.


Kod:
re


Düzenli ifade işlemleri.


Kod:
readline

 (Unix)
Python için GNU readline desteği.


Kod:
reprlib


Boyut limitleri ile alternatif repr () uygulaması.


Kod:
resource

 (Unix)
Geçerli işlem hakkında kaynak kullanımı bilgileri sağlamak için bir arabirim.


Kod:
rlcompleter


Python tanımlayıcı tamamlama, GNU readline kütüphanesi için uygundur.


Kod:
runpy


Python modüllerini ilk önce içe aktarmadan bulun ve çalıştırın.

 


sKod:
sched


Genel amaçlı etkinlik zamanlayıcısı.


Kod:
secrets


Sırları yönetmek için güvenli rasgele sayılar oluşturun.


Kod:
select


Birden fazla akışta g / Ç tamamlama için bekleyin.


Kod:
selectors


Üst düzey I / O çoklama.


Kod:
shelve


Python nesne sebat.


Kod:
shlex


Unix kabuğu benzeri diller için basit sözcüksel analiz.


Kod:
shutil


Kopyalama da dahil olmak üzere üst düzey dosya işlemleri.


Kod:
signal


Eşzamansız olaylar için işleyicileri ayarlayın.


Kod:
site


Siteye özgü yapılandırmadan sorumlu modül.


Kod:
smtpd


Python'da bir SMTP sunucusu uygulaması.


Kod:
smtplib


SMTP protokol istemcisi (yuva gerektirir).


Kod:
sndhdr


Bir ses dosyasının türünü belirleyin.


Kod:
socket


Düşük düzey ağ arabirimi.


Kod:
socketserver


Ağ sunucuları için bir çerçeve.


Kod:
spwd

 (Unix)
Gölge şifre veritabanı (getspnam () ve arkadaşlar).


Kod:
sqlite3


SQLite 3.x'i kullanan bir DB-API 2.0 uygulaması.


Kod:
ssl


Soket nesneleri için TLS / SSL sarmalayıcı


Kod:
stat


Os.stat (), os.lstat () ve os.fstat () sonuçlarını yorumlamak için yardımcı programlar.


Kod:
statistics


Matematiksel istatistik fonksiyonları


Kod:
string


Genel dize işlemleri.


Kod:
stringprep


RFC 3453'e göre dize hazırlama


Kod:
struct


Baytları paketlenmiş ikili veri olarak yorumlayın.


Kod:
subprocess


Alt işlem yönetimi.


Kod:
sunau


Sun AU ses formatına bir arayüz sağlayın.


Kod:
symbol


Ayrıştırma ağacının iç düğümlerini temsil eden sabitler.


Kod:
symtable


Derleyici iç sembol tablolarına arayüz.


Kod:
sys


Sisteme özgü parametrelere ve işlevlere erişin.


Kod:
sysconfig


Python'un yapılandırma bilgileri


Kod:
syslog

 (Unix)
Unix syslog kitaplığı rutinlerine bir arayüz.

 


tKod:
tabnanny


Bir dizin ağacındaki Python kaynak dosyalarındaki boşlukla ilgili sorunları tespit etmek için kullanılan araç.


Kod:
tarfile


Tar formatındaki arşiv dosyalarını okur ve yazar.


Kod:
telnetlib


Telnet istemci sınıfı.


Kod:
tempfile


Geçici dosyalar ve dizinler oluşturun.


Kod:
termios

 (Unix)
POSIX stili tty kontrolü.
plus.png

Kod:
test


Python için test paketini içeren regresyon testleri paketi.


Kod:
textwrap


Metin sarma ve doldurma


Kod:
threading


Konu temelli paralellik.


Kod:
time


Zaman erişim ve dönüşümler.


Kod:
timeit


Küçük kod snippet'lerinin yürütme süresini ölçün.
plus.png

Kod:
tkinter


Grafik kullanıcı arayüzleri için Tcl / Tk arayüzü


Kod:
token


Ayrıştırma ağacının terminal düğümlerini temsil eden sabitler.


Kod:
tokenize


Python kaynak kodu için sözcüksel tarayıcı.


Kod:
trace


Python deyiminin yürütülmesini takip edin veya izleyin.


Kod:
traceback


Bir yığın izleme geri yükleyin veya yazdırın.


Kod:
tracemalloc


Bellek ayırmalarını takip et.


Kod:
tty

 (Unix)
Ortak terminal kontrol işlemlerini gerçekleştiren yardımcı fonksiyonlar.


Kod:
turtle


Basit grafik uygulamaları için bir eğitim çerçevesi


Kod:
turtledemo


Örneğin izleyici, kaplumbağa senaryoları


Kod:
types


Yerleşik türler için isimler.


Kod:
typing


Tip ipuçlarını destekleme (bkz. KÖEP 484).

 


uKod:
unicodedata


Unicode Veritabanına erişin.
plus.png

Kod:
unittest


Python için birim test çerçevesi.
plus.png

Kod:
urllib

Kod:
uu


Dosyaları uuencode biçiminde kodlar ve çözer.


Kod:
uuid


RFC 4122'ye göre UUID nesneleri (evrensel olarak benzersiz tanımlayıcılar)

 


vKod:
venv


Sanal ortamların yaratılması.

 


wKod:
warnings


Uyarı mesajları verin ve onların eğilimini kontrol edin.


Kod:
wave


WAV ses formatı için bir arayüz sağlayın.


Kod:
weakref


Zayıf referanslar ve zayıf sözlükler için destek.


Kod:
webbrowser


Web tarayıcıları için kullanımı kolay kontrol cihazı.


Kod:
winreg

 (Windows)
Rutinler ve Windows kayıt defterini işlemek için nesneler.


Kod:
winsound

 (Windows)
Windows için ses yürütme makinesine erişim.
plus.png

Kod:
wsgiref


WSGI Yardımcı Programları ve Başvuru Uygulaması.

 


xKod:
xdrlib


Harici Veri Gösterimi (XDR) için kodlayıcılar ve kod çözücüler.
plus.png

Kod:
xml


XML işleme modüllerini içeren paket
plus.png

Kod:
xmlrpc 


zKod:
zipapp


Çalıştırılabilir python zip arşivlerini yönetin


Kod:
zipfile


ZIP formatındaki arşiv dosyalarını okuyun ve yazın.


Kod:
zipimport


ZIP arşivlerinden Python modüllerini içe aktarma desteği.


Kod:
zlib


Gzip ile uyumlu sıkıştırma ve dekompresyon rutinleri için düşük seviyeli arayüz.
Ara
Cevapla


[-]
Hızlı Cevap

İnsan Doğrulama:
Aşağıda görünen onay kutusunu işaretleyiniz. Bu işlem otomatik spam kayıtları önlemek için kullanılır.

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-2020 Tüm hakları saklıdır.