• 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
asp de kullanılan nesneler

 
#1

ASP altı adet tümleşik nesneyi barındırır.
Response
İstemciye HTTP içeriği ve çerez benzeri bilgileri gönderir.


Kod:
<%
If Len(Request.QueryString("name")) > 0 Then
    Response.Cookies("name") = Request.QueryString("name")
End If

Response.Write Server.HTMLEncode(Response.Cookies("name")) & " hoşgeldiniz!"
%>


Request 

İstemci tarafından gönderilen bilgileri okur.Kod:
<%
' Get metodu ile gelen form bilgisini istemciye gönderir
Response.Write Server.HTMLEncode(Request.QueryString("name")) & " hoşgeldiniz!"
%>


Session

Oturum bazlı değişkenleri tutar.Kod:
<%
If Len(Request.QueryString("name")) > 0 Then
    Session("name") = Request.QueryString("name")
End If

Response.Write "Welcome " & Server.HTMLEncode(Session("name")) & "!"
%>


Application

Tüm istemcilerin paylaşabildiği değişkenleri tutar.Kod:
<%
Application("uygulama_ismi") = "ASP Uygulamam"
Response.Write Server.HTMLEncode(Application("uygulama_ismi")) & " uygulamasına hoş geldiniz!"
%>


Server

Sunucu üzerinde kurulu veritabanı (ADO), dosya sistemi ve diğer kurulu kütüphanelere erişim sağlar.Kod:
<%
Dim oAdoCon, oAdoRec, oAdoStm, oCdoCon, oCdoMsg, oSciDic, oSciFsm, oMswAdr

Set oAdoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set oAdoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set oAdoStm = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
Set oCdoCon = Server.CreateObject("CDO.Configuration")
Set oCdoMsg = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set oSciDic = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set oSciFsm = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oMswAdr = Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
%>

Err

Hata yakalama metotlarını içerir.Kod:
<%
On Error Resume Next

Response.Write 1 / 0

Response.Write "Hata Kodu: " & Server.HTMLEncode(Err.Number) & "<br />"
Response.Write "Hata Kaynağı: " & Server.HTMLEncode(Err.Source) & "<br />"
Response.Write "Hata Açıklaması: " & Server.HTMLEncode(Err.Description)

If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
End If
%>
Bul
Alıntı


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: Emre KRMN, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.