Merih Forum Programlama ve yazılım algoritmalar php Azure App Service bir PHP (Laray) ve MySQL esnek sunucusu (Önizleme) uygulaması

 • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Azure App Service bir PHP (Laray) ve MySQL esnek sunucusu (Önizleme) uygulaması

 
#1

Azure App Service bir PHP (Laray) ve MySQL esnek sunucusu (Önizleme) uygulaması temel derlemecomplete-checkbox-published.png
Azure App Service , Linux işletim sistemini kullanarak yüksek düzeyde ölçeklenebilir, kendini yayama bir Web barındırma hizmeti sağlar. Bu öğreticide, Azure 'da bir PHP uygulamasının nasıl oluşturulacağı ve bir MySQL veritabanına nasıl bağlanacağı gösterilmektedir. İşiniz bittiğinde, Linux üzerinde Azure App Service üzerinde çalışan bir Laralevel uygulamanız olacaktır.
Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:
 • Yerel MySQL ile PHP (Laralevel) uygulaması kurma
 • MySQL esnek sunucusu oluşturma (Önizleme)
 • Bir PHP uygulamasını MySQL esnek sunucusuna bağlama (Önizleme)
 • Uygulamayı Azure App Service dağıtma
 • Veri modelini güncelleştirme ve uygulamayı yeniden dağıtma
 • Uygulamayı Azure portalında yönetme
Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.
Ön koşullar
Bu öğreticiyi tamamlamak için:
 1. Git'i yükleyin
 2. PHP 5.6.4 veya sonraki sürümü yükleme
 3. Oluşturucu Yükleme
 4. Laravel için gereken şu PHP uzantılarını etkinleştirin: OpenSSL, PDO-MySQL, Mbstring, Tokenizer, XML
 5. MySQL'i yükleyin ve başlatın
Yerel MySQL hazırlama
Bu adımda, bu öğreticide kullanmak üzere yerel MySQL sunucunuzda bir veritabanı oluşturursunuz.
Yerel MySQL sunucusuna bağlanma
Bir terminal penceresinde yerel MySQL sunucunuza bağlanın. Bu öğreticideki tüm komutları çalıştırmak için bu terminal penceresini kullanabilirsiniz.
BashKopyala


Kod:
mysql -u root -p

Parola istenirse 
Kod:
root

 hesabının parolasını girin. Kök hesap parolanızı hatırlamıyorsanız bkz MySQL: Kök Parolayı Sıfırlama.

Komutunuz başarıyla çalışırsa, MySQL sunucunuz çalışıyor demektir. Çalışmıyorsa, yerel MySQL sunucunuzun aşağıdaki MySQL yükleme sonrası adımları kullanılarak başlatıldığından emin olun.
Yerel olarak veritabanı oluşturma
Kod:
mysql

 isteminde bir veritabanı oluşturun.

SQLKopyala


Kod:
CREATE DATABASE sampledb;

Kod:
quit

 yazarak sunucu bağlantınızdan çıkış yapın.

SQLKopyala


Kod:
quit


Yerel olarak PHP uygulaması oluşturma
Bu adımda bir Laravel örnek uygulaması edinir, veritabanı bağlantısını yapılandırır ve yerel olarak çalıştırırsınız.
Örneği
Terminal penceresinde, örnek uygulamayı klonlayabileceğiniz boş bir dizine gidin. Örnek depoyu kopyalamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
BashKopyala


Kod:
git clone https://github.com/Azure-Samples/laravel-tasks

Kod:
cd

 komutuyla kopyalanmış dizininize geçin. Gereken paketleri yükleyin.

BashKopyala


Kod:
cd laravel-tasks
composer install

MySQL bağlantısını yapılandırma
Depo kökünde .env adlı bir dosya oluşturun. Aşağıdaki değişkenleri .env dosyasına kopyalayın. < Root_password> yer tutucusunu MySQL kök kullanıcısının parolasıyla değiştirin.
txtKopyala


Kod:
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_DATABASE=sampledb
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=<root_password>

Laravel’in .env dosyasını nasıl kullandığı hakkında bilgi için bkz. Laravel Ortamı Yapılandırması.
Örneği yerel olarak çalıştırma
Uygulama için gereken tabloları oluşturmak üzere Laravel veritabanı geçişlerini çalıştırın. Geçişlerde hangi tabloların oluşturulduğunu görmek için, Git deposundaki veritabanı/geçişler dizinine bakın.
BashKopyala


Kod:
php artisan migrate

Yeni bir Laravel uygulama anahtarı oluşturun.
BashKopyala


Kod:
php artisan key:generate

Uygulamayı çalıştırın.
BashKopyala


Kod:
php artisan serve

Bir tarayıcıda 
Kod:
http://localhost:8000

 sayfasına gidin. Sayfaya birkaç görev ekleyin.

mysql-connect-success.png
PHP’yi durdurmak için terminale 
Kod:
Ctrl + C

 yazın.

MySQL esnek sunucusu oluşturma (Önizleme)
Bu adımda, MySQL Için Azure veritabanı esnek sunucusu 'nda genel önizlemede olan bir MySQL veritabanı oluşturacaksınız. Daha sonra, PHP uygulamasını bu veritabanına bağlanacak şekilde yapılandırırsınız. Azure Cloud Shell, komutuyla ' de bir sunucu oluşturun 
Kod:
az flexible-server create

 .

Azure CLI’siKopyala

Deneyin

Kod:
az mysql flexible-server create  --resource-group myResourceGroup --public-access <IP-Address>

 Önemli
 • Bir sonraki adımda kullanmak için ServerName ve Connection dizesini bir yere, laralevel veri geçişini bağlamak ve çalıştırmak için bu dizeyi bir yere iade edin.
 • IP adresi bağımsız değişkeni için, ISTEMCI makinenizin IP 'sini sağlayın. Sunucu oluşturulduğunda kilitlenir ve sunucuyu yerel olarak yönetmek için istemci makinenize erişime izin vermeniz gerekir.
Web uygulamasının sunucuya bağlanmasına izin vermek için sunucu güvenlik duvarını yapılandırma
Cloud Shell, az MySQL Server Firewall-Rule Create komutunu kullanarak MySQL sunucunuzun istemci bağlantılarına izin vermek için bir güvenlik duvarı kuralı oluşturun. Hem başlangıç IP 'si hem de bitiş IP 'si olarak ayarlandığında 
Kod:
0.0.0.0

 , güvenlik duvarı yalnızca sunucuya bağlanmak için statik IP 'si olmayan diğer Azure hizmetleri için açılır.

Azure CLI’siKopyala


Kod:
az mysql flexible-server firewall-rule create --name allanyAzureIPs --server <mysql-server-name> --resource-group myResourceGroup --start-ip-address 0.0.0.0 --end-ip-address 0.0.0.0

Üretim MySQL sunucusuna yerel olarak bağlanma
Yerel terminal penceresinde, Azure’da MySQL sunucusuna bağlanın. Daha önce ve için belirttiğiniz değeri kullanın 
Kod:
<admin-user>

 

Kod:
<mysql-server-name>

 . Parola sorulduğunda, Azure’da veritabanı oluştururken belirttiğiniz parolayı kullanın.

BashKopyala


Kod:
mysql -u <admin-user> -h <mysql-server-name>.mysql.database.azure.com -P 3306 -p

Üretim veritabanı oluşturma
Kod:
mysql

 isteminde bir veritabanı oluşturun.

SQLKopyala


Kod:
CREATE DATABASE sampledb;

İzinleri olan bir kullanıcı oluşturma
phpappuser adlı bir veritabanı kullanıcısı oluşturun ve bu kullanıcıya 
Kod:
sampledb

 veritabanındaki tüm ayrıcalıkları verin. Öğreticinin basitliği için parola olarak MySQLAzure2020 kullanın.

SQLKopyala


Kod:
CREATE USER 'phpappuser' IDENTIFIED BY 'MySQLAzure2020';
GRANT ALL PRIVILEGES ON sampledb.* TO 'phpappuser';

Kod:
quit

 yazarak sunucu bağlantısından çıkış yapın.

SQLKopyala


Kod:
quit

Uygulamayı MySQL esnek sunucusuna bağlama
Bu adımda, PHP uygulamasını MySQL için Azure Veritabanı içinde oluşturduğunuz MySQL veritabanına bağlarsınız.

Veritabanı bağlantısını yapılandırma
Depo kökünde bir .env.production dosyası oluşturun ve içine aşağıdaki değişkenleri kopyalayın. < MySQL-Server-Name> yer tutucusunu hem DB_Host hem DB_USERNAME ile değiştirin.
Kopyala


Kod:
APP_ENV=production
APP_DEBUG=true
APP_KEY=

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=<mysql-server-name>.mysql.database.azure.com
DB_DATABASE=sampledb
DB_USERNAME=phpappuser
DB_PASSWORD=MySQLAzure2017
MYSQL_SSL=true

Değişiklikleri kaydedin.
 İpucu
MySQL bağlantı bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için bu dosya zaten Git deposunun dışında bırakılmıştır (Depo kökünde .gitignore dosyasına bakın). Daha sonra, App Service’teki ortam değişkenlerini, MySQL için Azure Veritabanı içinde veritabanınıza bağlanmak üzere nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz. Ortam değişkenlerini kullandığınızda App Service içinde .env dosyası gerekli değildir.

TLS/SSL sertifikası yapılandırma
Varsayılan olarak, MySQL esnek sunucusu istemcilerden TLS bağlantıları uygular. Azure 'da MySQL veritabanınıza bağlanmak için MySQL Için Azure veritabanı esnek sunucusu tarafından sağlanan . Pee sertifikasınıkullanmanız gerekir. Bu sertifikayıindirin) ve örnek uygulama deposunun yerel kopyasına SSL klasörüne yerleştirin.
config/database.php dosyasını açın ve aşağıdaki kodda gösterildiği gibi 
Kod:
sslmode

 ve 

Kod:
options

 parametrelerini 

Kod:
connections.mysql

 içine ekleyin.

PHPKopyala


Kod:
'mysql' => [
   ...
   'sslmode' => env('DB_SSLMODE', 'prefer'),
   'options' => (env('MYSQL_SSL') && extension_loaded('pdo_mysql')) ? [
       PDO::MYSQL_ATTR_SSL_KEY    => '/ssl/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem',
   ] : []
],

Uygulamayı yerel olarak test etme
MySQL için Azure Veritabanı içinde tablolar oluşturmak için, .env.production ile Laravel veritabanı geçişlerini ortam dosyası olarak çalıştırın. .env.production dosyasının, Azure’da MySQL veritabanınızla bağlantı bilgilerini içerdiğini unutmayın.
BashKopyala


Kod:
php artisan migrate --env=production --force

.env.production henüz geçerli bir uygulama anahtarına sahip değildir. Terminalde bu dosya için yeni bir tane oluşturun.
BashKopyala


Kod:
php artisan key:generate --env=production --force

Örnek uygulamayı .env.production ortam dosyası ile birlikte çalıştırın.
BashKopyala


Kod:
php artisan serve --env=production

Kod:
http://localhost:8000

 sayfasına gidin. Sayfa hatasız yüklenirse, PHP uygulaması Azure’da MySQL veritabanına bağlanıyor demektir.

Sayfaya birkaç görev ekleyin.
mysql-connect-success.png
PHP’yi durdurmak için terminale 
Kod:
Ctrl + C

 yazın.

Değişikliklerinizi kaydetme
Değişikliklerinizi kaydetmek için aşağıdaki Git komutlarını çalıştırın:
BashKopyala


Kod:
git add .
git commit -m "database.php updates"

Uygulamanız dağıtılmaya hazırdır.
Azure’a dağıtın
Bu adımda, MySQL’e bağlı PHP uygulamasını Azure App Service'e dağıtırsınız.
Dağıtım kullanıcısı yapılandırma
FTP ve yerel git, bir dağıtım kullanıcısı kullanarak bir Azure Web uygulamasına dağıtabilir. Dağıtım kullanıcısını yapılandırdıktan sonra tüm Azure dağıtımlarınız için kullanabilirsiniz. Hesap düzeyinde dağıtım Kullanıcı adınız ve parolanız, Azure aboneliği kimlik bilgilerinizden farklı.
Dağıtım kullanıcısını yapılandırmak için, Azure Cloud Shell bölümünde az WebApp Deployment User set komutunu çalıştırın. Kullanıcı adı <> ve < parola> , dağıtım Kullanıcı Kullanıcı adınızla ve parolasıyla değiştirin.
Kullanıcı adı Azure içinde benzersiz olmalıdır ve yerel git gönderimleri için ' @ ' sembolünü içermemelidir. Parola en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır ve şu üç öğeden ikisi vardır: harfler, rakamlar ve semboller.
BashKopyala


Kod:
az appservice plan create --name myAppServicePlan --resource-group myResourceGroup --sku F1 --is-linux

JSON çıktısı, parolayı null olarak gösterir. ' Çakışma ' alırsanız. Ayrıntılar: 409 hatası, Kullanıcı adını değiştirin. ' Hatalı Istek ' alırsanız. Ayrıntılar: 400 hatası, daha güçlü bir parola kullanın. Web uygulamalarınızı dağıtmak için kullanmak üzere Kullanıcı adınızı ve parolanızı kaydedin.
App Service planı oluşturma
Cloud Shell, az appservice plan Create komutuyla kaynak grubunda bir App Service planı oluşturun. Aşağıdaki örnek, ücretsiz fiyatlandırma katmanında (--SKU F1) ve bir Linux kapsayıcısında (--,-Linux) myAppServicePlan adlı bir App Service planı oluşturur.
az appservice plan Create--Name myAppServicePlan--Resource-Group myResourceGroup--SKU F1---Linux

Web uygulaması oluşturma
MyAppServicePlan App Service planında bir Web uygulaması oluşturun.
Cloud Shell az WebApp Create komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, < app-name> değerini genel olarak benzersiz bir uygulama adıyla değiştirin (geçerli karakterler 
Kod:
a-z

 , 

Kod:
0-9

 ve 

Kod:
-

 ). Çalışma zamanı 

Kod:
PHP|7.0

 olarak ayarlanmıştır. Desteklenen tüm çalışma zamanlarını görmek için az WebApp List-çalışma zamanları--Linux' u çalıştırın.

BashKopyala


Kod:
az webapp create --resource-group myResourceGroup --plan myAppServicePlan --name <app-name> --runtime "PHP|7.3" --deployment-local-git

Web uygulaması oluşturulduğunda Azure CLI aşağıda yer alan çıktıdaki gibi bilgiler gösterir:
Kopyala


Kod:
Local git is configured with url of 'https://<username>@<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git'
{
 "availabilityState": "Normal",
 "clientAffinityEnabled": true,
 "clientCertEnabled": false,
 "cloningInfo": null,
 "containerSize": 0,
 "dailyMemoryTimeQuota": 0,
 "defaultHostName": "<app-name>.azurewebsites.net",
 "deploymentLocalGitUrl": "https://<username>@<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git",
 "enabled": true,
 < JSON data removed for brevity. >
}

Git dağıtımı etkin boş bir yeni web uygulaması oluşturdunuz.
 Not
Git Remote 'in URL 'SI deploymentLocalGitUrl özelliğinde, https:// @ . scm.azurewebsites.net/. git biçiminde gösterilir. Bu URL’ye daha sonra ihtiyacınız olacağı için URL’yi kaydedin.

Veritabanı ayarlarını yapılandırma
App Service'te, 
Kod:
az webapp config appsettings set

 komutunu kullanıp ortam değişkenlerini uygulama ayarları olarak belirlersiniz.

Aşağıdaki komut 
Kod:
DB_HOST


Kod:
DB_DATABASE


Kod:
DB_USERNAME

 ve 

Kod:
DB_PASSWORD

 uygulama ayarlarını yapılandırır. < App-name> ve < mysql-Server-Name> yer tutucularını değiştirin.

Azure CLI’siKopyala

Deneyin

Kod:
az webapp config appsettings set --name <app-name> --resource-group myResourceGroup --settings DB_HOST="<mysql-server-name>.mysql.database.azure.com" DB_DATABASE="sampledb" DB_USERNAME="phpappuser" DB_PASSWORD="MySQLAzure2017" MYSQL_SSL="true"

Ayarlara erişmek için PHP getenv yöntemini kullanabilirsiniz. Laravel kodu, PHP 
Kod:
getenv

 üzerinde bir env sarmalayıcı kullanır. Örneğin, config/database.php içindeki MySQL yapılandırması aşağıdaki kod gibi görünür:

PHPKopyala


Kod:
'mysql' => [
   'driver'    => 'mysql',
   'host'      => env('DB_HOST', 'localhost'),
   'database'  => env('DB_DATABASE', 'forge'),
   'username'  => env('DB_USERNAME', 'forge'),
   'password'  => env('DB_PASSWORD', ''),
   ...
],

Laravel ortam değişkenlerini yapılandırma
Laravel, App Service'te bir uygulama anahtarı gerektirir. Uygulama anahtarını uygulama ayarları ile yapılandırabilirsiniz.
Yerel terminal penceresinde, uygulama anahtarını .env dosyasına kaydetmeden yeni bir uygulama anahtarı oluşturmak için 
Kod:
php artisan

 seçeneğini kullanın.

BashKopyala


Kod:
php artisan key:generate --show

Cloud Shell, komutunu kullanarak App Service uygulamasındaki uygulama anahtarını ayarlayın 
Kod:
az webapp config appsettings set

 . < App-name> ve < outputofphpartisankey: Generate> yer tutucuları değiştirin.

Azure CLI’siKopyala

Deneyin

Kod:
az webapp config appsettings set --name <app-name> --resource-group myResourceGroup --settings APP_KEY="<output_of_php_artisan_key:generate>" APP_DEBUG="true"

Kod:
APP_DEBUG="true"

 , dağıtılmış uygulama hata ile karşılaştığında hata ayıklama bilgilerini döndürmesini söyler. Bir üretim uygulaması çalıştırırken daha güvenli olan 

Kod:
false

 seçeneğine ayarlayın.

Sanal uygulama yolu ayarlama
Laralevel uygulama yaşam döngüsü , uygulamanın kök dizini yerine ortak dizin içinde başlar. App Service için varsayılan PHP Docker görüntüsü, Apache kullanır ve Laravel için 
Kod:
DocumentRoot

 öğesini özelleştirmenize izin vermez. Bununla birlikte, 

Kod:
.htaccess

 kullanarak tüm istekleri kök dizin yerine /public dizinini işaret edecek şekilde yeniden yazabilirsiniz. Depo köküne bu amaçla bir 

Kod:
.htaccess

 zaten eklenmiştir. Bununla, Laravel uygulamanız dağıtılmaya hazırdır.

Daha fazla bilgi için bkz. site kökünü değiştirme.
Git üzerinden Azure'a gönderme
Yerel terminal penceresine dönüp yerel Git deponuza bir Azure uzak deposu ekleyin. < Deploymentlocalgiturl-from-Create-Step> , Web uygulaması oluşturlistesinden kaydettiğiniz git uzak URL 'siyle değiştirin.
BashKopyala


Kod:
git remote add azure <deploymentLocalGitUrl-from-create-step>

Aşağıdaki komutla uygulamanızı dağıtmak için Azure uzak deposuna gönderin. Git kimlik bilgileri Yöneticisi kimlik bilgilerini sizden isterse, Azure portal oturum açmak için kullandığınız kimlik bilgilerini değil dağıtım kullanıcısı yapılandırma bölümünde oluşturduğunuz kimlik bilgilerini girdiğinizden emin olun.
BashKopyala


Kod:
git push azure main

Bu komutun çalıştırılması birkaç dakika sürebilir. Çalıştırıldığında, aşağıdaki örneğe benzer bilgiler görüntüler:
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 291 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0)
remote: Updating branch 'main'.
remote: Updating submodules.
remote: Preparing deployment for commit id 'a5e076db9c'.
remote: Running custom deployment command...
remote: Running deployment command...
...
< Output has been truncated for readability >

Azure uygulamasına gidin
Kod:
http://<app-name>.azurewebsites.net

 listesine göz atın ve listeye birkaç görev ekleyin.

php-mysql-in-azure.png
Tebrikler, Azure App Service'te veri temelli bir PHP uygulaması çalıştırıyorsunuz.
Modeli yerel olarak güncelleştirme ve yeniden dağıtma
Bu adımda, 
Kod:
task

 veri modeli ve web uygulamasında basit bir değişiklik yaptıktan sonra güncelleştirmeyi Azure'da yayımlarsınız.

Görevler senaryosu için, görevi tamamlandı olarak işaretleyebileceğiniz şekilde uygulamayı değiştirirsiniz.
Sütun ekleme
Yerel terminal penceresinde Git deposunun kök dizinine gidin.
Kod:
tasks

 tablosu için yeni bir veritabanı geçişi oluşturun:

BashKopyala


Kod:
php artisan make:migration add_complete_column --table=tasks

Bu komut, oluşturulan geçiş dosyasının adını gösterir. database/migrations içinde bu dosyayı bulup açın.
Kod:
up

 yöntemini aşağıdaki kod ile değiştirin:

PHPKopyala


Kod:
public function up()
{
   Schema::table('tasks', function (Blueprint $table) {
       $table->boolean('complete')->default(False);
   });
}

Yukarıdaki kod, 
Kod:
tasks

 tablosuna 

Kod:
complete

 adlı bir boole sütunu ekler.

Geri alma eylemi için 
Kod:
down

 yöntemini aşağıdaki kod ile değiştirin:

PHPKopyala


Kod:
public function down()
{
   Schema::table('tasks', function (Blueprint $table) {
       $table->dropColumn('complete');
   });
}

Yerel terminal penceresinde, Laravel veritabanı geçişlerini çalıştırarak yerel veritabanında değişikliği yapın.
BashKopyala


Kod:
php artisan migrate

Laravel adlandırma kuralına göre 
Kod:
Task

 modeli (bkz. app/Task.php) varsayılan olarak 

Kod:
tasks

 tablosu ile eşlenir.

Uygulama mantığını güncelleştirme
routes/web.php dosyasını açın. Uygulama, yollarını ve iş mantığını burada tanımlar.
Dosyanın sonuna aşağıdaki kod ile bir yol ekleyin:
PHPKopyala


Kod:
/**
* Toggle Task completeness
*/
Route::post('/task/{id}', function ($id) {
   error_log('INFO: post /task/'.$id);
   $task = Task::findOrFail($id);

   $task->complete = !$task->complete;
   $task->save();

   return redirect('/');
});

Yukarıdaki kod, 
Kod:
complete

 değerini değiştirerek veri modelinde basit bir güncelleştirme yapar.

Görünümü güncelleştirme
resources/views/tasks.blade.php dosyasını açın. 
Kod:
<tr>

 açma etiketini bulup şununla değiştirin:

HTMLKopyala


Kod:
<tr class="{{ $task->complete ? 'success' : 'active' }}" >

Yukarıdaki kod, görevin tamamlanıp tamamlanmamasına bağlı olarak satır rengini değiştirir.
Sonraki satırda şu kodu görürsünüz:
HTMLKopyala


Kod:
<td class="table-text"><div>{{ $task->name }}</div></td>

Tüm satırı aşağıdaki kod ile değiştirin:
HTMLKopyala


Kod:
<td>
   <form action="{{ url('task/'.$task->id) }}" method="POST">
       {{ csrf_field() }}

       <button type="submit" class="btn btn-xs">
           <i class="fa {{$task->complete ? 'fa-check-square-o' : 'fa-square-o'}}"></i>
       </button>
       {{ $task->name }}
   </form>
</td>

Yukarıdaki kod, daha önce tanımladığınız yola başvuran Gönder düğmesini ekler.
Değişiklikleri yerel olarak test etme
Yerel terminal penceresinde, Git deposunun kök dizininden geliştirme sunucusunu çalıştırın.
BashKopyala


Kod:
php artisan serve

Görev durumu değişikliğini görmek için 
Kod:
http://localhost:8000

 öğesine gidip onay kutusunu işaretleyin.

complete-checkbox.png
PHP’yi durdurmak için terminale 
Kod:
Ctrl + C

 yazın.

Değişiklikleri Azure’da yayımlama
Yerel terminal penceresinde, Laravel veritabanı geçişlerini üretim bağlantı dizesi ile birlikte çalıştırarak değişikliği Azure veritabanında yapın.
BashKopyala


Kod:
php artisan migrate --env=production --force

Tüm değişiklikleri Git’e kaydedin ve ardından kod değişikliklerini Azure’a gönderin.
BashKopyala


Kod:
git add .
git commit -m "added complete checkbox"
git push azure main

Tamamlandıktan sonra 
Kod:
git push

 Azure uygulamasına gidin ve yeni işlevleri test edin.

complete-checkbox-published.png
Herhangi bir görevi eklediyseniz veritabanında tutulur. Veri şemasında yapılan güncelleştirmeler var olan verileri olduğu gibi bırakır.
Kaynakları temizleme
Önceki adımlarda, bir kaynak grubunda Azure kaynakları oluşturdunuz. Bu kaynakların gelecekte gerekli olacağını düşünmüyorsanız, Cloud Shell’de aşağıdaki komutu çalıştırarak kaynak grubunu silin:
BashKopyala


Kod:
az group delete --name myResourceGroup
Ara
Cevapla

 
#2

eyv.Ara
Cevapla


[-]
Hızlı Cevap

İnsan Doğrulama:
Aşağıda görünen onay kutusunu işaretleyiniz. Bu işlem otomatik spam kayıtları önlemek için kullanılır.

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  MySQL/PHP ile Tüm Tabloları Truncate Etme (Temizleme) kıllıbacak 0 744 23-03-2019, Saat: 23:34
Son Yorum: kıllıbacak
  php mysql üyelik Adamantin 0 2,020 21-03-2017, Saat: 21:33
Son Yorum: Adamantin
  Phpmyadmin MYSQL ihtiyaç duyulan kodlar Adamantin 0 2,093 19-03-2017, Saat: 19:08
Son Yorum: Adamantin
  mysql veritabanından bilgi çekme ghostwide 0 2,409 25-04-2016, Saat: 18:14
Son Yorum: ghostwide

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.