Merih Forum MMO /RPG Black Desert Duyuru Black Desert Clpheon Tarihi

  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Black Desert Clpheon Tarihi

 
#1

Çölü geçerek Valencia’ya gidip gelen tüccarlardan bulaşan Kara Ölüm, Calpheon, Keplan, Heidel, Olvia'nın bulunduğu Batının nüfusunun yarısını yok etti.

Bu korkunç hastalığın merhameti ya da istisnası yoktu. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşmaya başlayarak ilişkilerini kesti. Bu hastalığa yakalandığı düşünülen herkes kale dışına sürüldü.#1 Elion Takvimi Yıl 235Kendi çocuklarını bile atmak zorunda bırakan bu korkunç hastalık karşısında asalet, soylu veya fakir kimse duramadı. En yoksul olanların ölüleri toplu olarak yakıldı. Rüzgar gibi kara ölümün tüm kalıntılarının üstü kapatılmaya çalışıldı ancak soylular da bundan etkilendi. Kral soyu veya fakirler faketmeksiniz herkesin aynı olduğu anlaşılıp Elion'un dualara cevap vermediği için bunların başlarına geldiği düşünüldü.
Geride kalanlardan soylular birleşti. Calpheon'a toplananlar Valencia'yı merkez kabul ederek önceki düzeni devam ettirmeye kara verdi. Elion Rahipleri önce dinsiz Valencia'nın Kara Kristal ile Kimya yaptıkları sihirli taşın felakete yol açtığını öne sürdü. Kral bu felaketi önlemek için Kara Kristal bulunan Kara Çölü ele geçirmeyi düşündü.
Ayrıca işçiliğin önemini daha yeni anlamaya başlayan halka daha önce verilmemiş bir ücret vereceğini bildirdi. Birlik oluştu ve Valencia'da uzun sürecek savaşın tohumları atılmış oldu.#2 Elion Takvimi Yıl 236

[Resim: history_calpheon01.jpg]

Felaketler adil olsa gerek seferde Balenoslular kara cesetlerin varlığından haberdar oldular. Rahipler alay edip Elionizmin peşinden gidenlerin şans ile bir yerlere geldiği düşünülmeye başlandı. Ancak savaş intikamı doğurdu. Tekrarlanan seferler Mediah'a büyük hasar verdi. Ticaret ile geçimini sağlayan Mediah, birlik tarafına savaş gereçlerini temin ederek zengin oldu. Kılıç ile başlayarak silah işi, top ve tüfeklerle fiyatını katladı ve geniş çaplı bir demir madeni geliştirildi. Daha fazla bilmek de bir güçtü.
Valencia çölünde geceyi yenip, yemek yapmak için Kara Kristal gerekliydi. Böyle bir birlik Kara Çöl'ün sonunu getirebilirdi. Her seferde büyük miktarda Kara Kristal harcandı. Mediah halkı bundan memnundu. Onlar demiri eritmek ve barut yapmak için Kara Kristal gerektiğini birliğe bildirdiler. Calpheon birliği sefer maliyetini karşılayabilmesine çok memnun oldu. Valencia da Calpheon da Kara Kristal'in değeri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Böylece Kara Kristali yok fiyatına yığılırken, Mediah'da bir şehir bir şehir ortaya çıkıp herkes oraya toplanıyor kale duvarları ise çizgi çekilmiş gibi insanlarla dolup taşıyordu. Üne kavuşan isse Valencia kralı Imur Nesser olmuştu. Felaket getiren olarak bilinen kral, artık birliğin dalga geçtiği biri haline geldi. Valencia'da sayısız hain olmasına rağmen Calpheon birliğini bitirip Valencia kalesini ele geçiremediği içindi. Birlik, kum fırtınasının Calpheon Kralı Dahad ile askerlerinin büyük kısmını Kara Çöl'e gömdüğü sonuncu sefere kadar 30 yıl boyunca savaş devam etti.


#3 Elion Takvimi Yıl 267

Kum Fırtınası başlamıştı. Seferdekileri gömen kum fırtınası çöldeki köyleri yıkıp deniz kıyılarındaki köyleri ve gemileri yuttu. Yaylalar yağmurla yerle bir olup, fırtınalarla tüm harita değişti. Çölün ötesindeki tropik bölgedeki topraklar kuraklıktan çatladı. Bu felaket insanların değişmesine sebep oldu, doğal afetler de dünyanın değişmesine sebep oldu.
Foganlar Nagaları kovarak Serendia bataklığında yerlerini aldılar. Orklar ve Ogrelerin de büyük harektleri oldu. Güneybatı Mediah'a çeşitli barbarlar yerleşerek köyler oluşturdular. Seferin başarısızlığa uğramasıyla topraklarını kaybeden neredeyse tüm barbarlar zararın daha az olduğu bölgelere toplandılar. Bunu yağma olayları izledi.
Sorunlar giderek daha da büyüdü. Uzun zaman önce ayrılan yaşam alanı farkında olmadan çöküntüye uğradı, ama uzun süre etkileşim kurmayan insanlar ve barbarların iletişimi zorlaştı. Konuşabilseler bile anlaşabilirler miydi? İnsanlar ve barbarlar tekrar aynı topraklarda yaşayıp, o arada birlik de seferler de unutuluverdi.


#4 Elion Takvimi Yıl 275

[Resim: history_calpheon02.jpg]

Keplan, Heidel ve Olvia, Mediah'yı baz alarak Valencia ile ticaret yapmaya başladı. Seferlerle azalan paralarını geri kazabilmenin başka bir yolu yoktu. Çok geçmeden Calpheon kralı da Elion Rahiplerinin tepkilerini göze alarak tüccar birliklerinin ticaret yapmalarına izin verdi. Seferden 10 yıl sonra geri dönülen Mediah eski Mediah değildi. Güneybatı barbarların, kuzeybatı tarafı üst üste duvarlarla çevrilmişti. Duvarlarda ise silah ve toplarla kuşanmış askerler birliği gözetliyordu. Şehirde yaşam canlanmış, bacalar ve hiç görülmemiş cihazlar kurulmuştu. Calpheon tüccarlar birliği bunun sebebini aramakla meşguldü ama Mediah bunu bilmiyordu.
Kanıtlar sadece Kara Çöl'de bulunabilirdi. Çünkü orasını Valencia askerleri katı bir şekilde gözlüyorlardı. Sadece odun olsa bu kadar korumak için bir sebep olamazdı.
Gizli gizli getirilen Kara Kristal, Calpheon Kimyagerlerinin eline geçti. Çok geçmeden Mediah'nın silahlarının daha güçlü olmasının sebebi anlaşıldı. Ayrıca sihirli taştan bahseden rahiplerin yanılmadığını da gördüler. Bu durum Keplan, Heidel ve Olvia'da da duyuldu.

Her ülke Kara Kristali aramaya başladı. Keplan ilk olarak kayalık dağda keşfetti Kara Kristali. Karışımı fazla olduğundan patlama için yeterliydi. Mediah bunu yüksek fiyattan satın aldı. Demiri eritebilmek için yüksek ısıda uzun süre yanan Kara Kristal, kömürden daha da önemliydi. Çünkü savaş sonrası Valencia, Kara Kristal ticaretini yasaklamıştı.
Sonraki Kara Kristal keşfi Serendia bataklığında oldu. Genç Naganın eline geçen kara çakıl taşı, Kara Kristaldi. Saflığı oldukça yüksekti ve bunu kontrol etmek için Mediah tüccarları bizzat geldiler. Calpheon endişe etmeye başladı. Bütün ülkeyi baştan sona arasa da Kara Kristal bulamıyordu. Böyle giderse Calpheon, o zamana kadar batı topraklarının lideri halindeyken geri plana atılacaktı. Serendia'nın Kara Kristaline göz dikti. Fakat sorun yoksul halktı. Felaket ve savaşlar yüzünden birçoğu yok olmuş, kalanlar ise Barbarların baskılarından bıkmış durumdaydı. Bu haldeki halkı asker olarak kullanmak için yüksek maaşlar gerekliydi.
Calpheon'un genç kralı Guy Seric, savaş masraflarını karşılamak için bunun Elionizmin onurunu yükseltmeye yönelik olduğunu söyleyerek Elion Rahiplerini ikna etti. Tüccar birliğine Mediah Tüccar Birliği ile rekabet edebilmesi için asker kiralamalarına izin vereceğini söyledi. Tekrar Kara Kristal uğruna savaş başladı. Bu kez aç gözlülüktü savaşın sebebi.


#5 Elion Takvimi Yıl 276
Serendia'ya doğru giden yolun üzerinde bulunan Keplan ilk kurbandı. Ancak Heidel'deki eski seferde yüksek konumda Cliff ile Armstrong idi. Sayısız savaşta Serendia'nın Gözcü Kulesi'ne atanan iki cesur generalin cesaretini kıracak hiçbir şey yoktu. Kral Guy Seric, cephe savaşını bırakıp 300 kişilik elit asker seçerek Balenos'a doğru ilerledi. Balenos ile Serendia ovasını bağlayan nehir, Heidel Kalesi'nden geçer. Nehir üzerinden hızlı bir gemi ile gece ani bir baskın yaparak Heidel askerlerini bastırdı. Cilff bir grup askerle hemen harekete geçti ancak kale çoktan alevler içindeydi. Guy Seric orada değildi.

#6 Elion Takvimi Yıl 277
Heidel Kalesi alevlere teslim olunca gözcü kulesi çevresinde Calpheon saldırısı başladı. Ama asıl sorun Kral Crucio'ydu. Guy Seric kaçmaya fırsat bulamayan Heidel kralını yakalamıştı. Guy Seric, bir elçi göndererek Cliff'e üç koşulu yerine getirirse kralı serbest bırakacağını söyledi. İleride gözcü kulesi etrafı dahil büyük askeri kışla kurulmayacak, ticaret ve diplomasinin sonucu Calpheon aracılığıyla gerçekleşecek ve Serendia Kara Kristali Calpheon'a ait olacaktı.

#7 Elion Takvimi Yıl 278

[Resim: history_calpheon03.jpg]

Crucio kralı ancak bir yıl geçtikten sonra Heidel'e geri dönebildi. Olvia, savaş olmadan teslim olmayı ilan ederek Calpheon'a katıldı. Keplan'ın taş ocağı ile Serendia'ya kurulan kazı alanından Kara Kristal çıkmaya başlayınca, Guy Seric'in arzusu kralın gömüldüğü Kara Çöl'e yöneldi. Kara Çöl'ü ele geçirebilirse diğer ülkelere, hatta tüm dünyaya hakim olabileceğinden emindi.
Lakin birlikler yoktu artık. Heidel'in güçlü desteği olmadan Mediah bile geçilemezdi. Fakat Heidel’in ona katılmayacağından emindi. Guy Seric büyük bir ordu toplamaya karar verdi. Sorun yine savaş masraflarıydı. Ülkeye daha yeni girmeye başlayan Kara Kristallerin birikmesini bekleyemeyecek kadar sabırsızdı. Kral yapmaması gereken bir şeyi yapmak zorunda kaldı. Savaş masraflarını karşılamak için daha önce görülmemiş vergiler koydu. Daha yeni kendine gelmeye başlayan halk bunu hiç beklemiyordu. Elionizm tarafından da vergiler toplandı ve tüccar birliğinin kiralık askerleri krala bağlandı.


#8 Elion Takvimi Yıl 281

Kralın rüyası devri değiştiremedi. Kara Kristal ile Feodalizm uzun süre önce sona ermiş ve alt tabakadakiler değerlerini kanıtlamışlardı. Zenginliğe ticaretin önderlik ettiği devir gelmişti. Soylu, rahip ve alt tabakadakilerin hepsi de krallığın sert otoritesi karşısında seyirci kalmadı. En sonunda kralın bir hizmetlisi kralın rüyasını zehirli içkiyle sonlandırdı.
Calpheon'daki her kesimi temsil edecek temsilciler seçilerek parlamento oluşturuldu.
Bul
Alıntı


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  BDO 3. Yıl Dönümü Black Desert Kutlaması Deli Profesör 0 409 02-12-2020, Saat: 02:18
Son Mesaj: Deli Profesör
  Black Deser PC X Mobile X Konsol Calphe:ON Şöleni] Gecikme Deli Profesör 0 348 02-12-2020, Saat: 00:33
Son Mesaj: Deli Profesör
  Black Desert Drieghan Tarihi Deli Profesör 0 386 02-12-2020, Saat: 00:25
Son Mesaj: Deli Profesör
  Black Desert Kamasylvia Tarihi Deli Profesör 0 515 02-12-2020, Saat: 00:21
Son Mesaj: Deli Profesör
  Black Desert Valencia Tarihi Deli Profesör 0 367 02-12-2020, Saat: 00:19
Son Mesaj: Deli Profesör

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: Emre KRMN, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.