Merih Forum MMO /RPG Black Desert Duyuru Black Desert Serendia Tarihi

  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Black Desert Serendia Tarihi

 
#1

Crucio Domongatt, savaşın gerekçelerini bulamadı. Önceki kraldan farklı olarak Elionun iznine ihtiyaç duymadı ve felaketlere maruz kalan alt tabakanın sıkıntıları da biraz olsun azaldı. Ayrıca Calpheon kralı Dahad Seric'in kendisini acemi olarak görmesinden rahatsız oldu.

#1 Elion Takvimi Yıl 265

Otuz yedi yaşında Heidel kralı olarak tahta çıkan Crucio, daha fazla sefer yapılmayacağını Calpheon'a bildirdi. Bu durumdan rahatsız olanlar Calpheon rahipleriydi.
Aşırı kışkırtmalarla inanca olan güvenin kaybedildiği bir zamanda aniden gelen sefer iptali, tapınağın otoritesini tehlikeye atacaktı. Ayrıca o zamana kadar gidilen sefer yollarında Elion tapınakları bulunmaktaydı ve her şey dikkatli yapılırsa Valencia'ya kadar bütün kıtaya Elion dinini yayabilmek için bir fırsatıydı. Rahipler, bir yandan Crucio'yu tahttan indirme uyarısında bulunurken, diğer yandan da Dahad'a ikna etmeye çalıştılar. Crucio ikilemde kaldı. Calpheon ile savaşa girmek zor bir karardı. Heidel ordusunda önceki krala sadık olan Elionlular da hala çok fazlaydı. Sürekli gönderilen elçiler üzerine Crucio, tekrar sefere çıkmaya karar verdi. Bunun sebebi tahta oturduktan sonra başlarda içerden ve dışardan gelen meydan okumaları yenebilecek kadar kendine güveni olmaması ve Dahad'ın son kanıtları kabul etmesiydi. Dahad, kendinden sonra gelecek nesillerin maskarası olmamak için Valencia Kalesini alman gerekmez mi diyerek çok büyük sefer önerisinde bulundu. Sefer ordusunun kurulması neredeyse 2 yıl sürdü.
Kara Çöl yolu Domongatt'ın bile gözü kapalı olarak gidebileceği bir yoldu. Onu arkasından takip ederek sanki seyahat ediyormuş gibi rahat bir şekilde gidilebilirdi. Fakat dünyada kolay bir iş var mı? Seferin başlangıcından itibaren esmeye başlayan rüzgar Mediah'a ulaşınca, önlerini görmelerini engelleyen kum fırtınalarına dönüştü. Çöle daha çok yol vardı. Birlik, pek tanıdık olmadığı kale duvarlarının dibinde durarak rüzgarın geçmesini bekledi. Bu şekilde geçen bir haftanın ardından Mediah manzarası görünmeye başladı.history_serendia01.jpg

O arada neler olmuştu? Tüccar birliğinden zaman zaman haberlerini almıştı ama Mediah tamamen değişmişti. Değişime uğrayan kale duvarları alçak ama tüm şehri sarmış durumdaydı. Etraftaki bacalardan sürekli kara dumanlar yükseliyordu. Dahad sefer ordusuna acilen toplanmasını emretti. Acele edilirse dağıtımda sorunlar oluşacağı aklına gelmişti aslında. Uzun alay Kara Çöl'e ulaşacağı sırada rüzgar tekrar esmeye başladı. Bu sefer yağmuru da beraberinde getirmişti. Çölde yağmur mu?
O an biri kırmızı bir bayrak gördüğünü haykırdı. Kırmızı bayrak Valencia güçleri olduğunu belli ediyordu ve birliğin Kara Çöl'e ulaştığı anlamındaydı. Orduya eşlik eden Elion rahiplerinin hepsi de gökyüzüne doğru dua etmeye başladılar. Bu arada, uzun zamandır düşmanla savaşmayı bekleyen kışla ve kamp, rüzgara rağmen toparlandı. Fakat çok geçmeden gündüz gece gibi kararmaya ve sağanak yağmaya başladı. Crucio, kum tepelerinden gözünü çektiği sırada Dahad orada değildi. Kırmızı bayrağın hemen yanında yere yuvarlanmış haline bakılırsa, Valencia'nın kayıpları daha ağır olmalıydı.

Sefer? Hayatta kalmak en önemlisi. Tekrar dört bir yanı kara bulutlar kapladı. Dönüş yolu engebeliydi. Devam eden kum fırtınaları ve toprak kaymaları hayatta kalan orduyu zor duruma düşürdü. Demi Nehri kıyısına ulaştıklarında deniz suyu gibi taşan nehir yolu kapadı. Tam bir ay bekledikten sonra Demi Nehri kıyısında oluşan büyük deltadan geçen Crucio, ancak kendine geldi ve sefere çıktığı için pişman oldu. Son sefer de bu şekilde bitmiş oldu. Calpheon din birliği askerleri ödüllendirdi. Ayrıca Valencia'ya çok büyük hasarlar verdik diyerek dolanmaya başladılar. Sebebi ne olursa olsun yaşanan büyük felaketlerin acısını unutmak için gerekli bir teselliydi. Neyse ki Heidel Kalesi’ne kadar uzanan Serendia düzlüğünde felaketin etkisi çok büyük değildi. Sadece güneyinde toprak kayması ile bataklıklar arttı.
İnsanların bitiremediği savaşı doğa bitirdi. Her şey iyileşene kadar huzur hakim oldu. Kralını kaybeden Calpheon'da daha yeni yirmi yaşına basan Guy Seric başa geçti.


#2 Elion Takvimi Yıl 275

Heidel tüccar birliği Mediah'a yöneldi. Seferin üzerine felaketler de eklenince 7 yıl sonra tekrar geldikleri Mediah, birçok yönden şaşırtıcı bir şekilde gelişmişti. Domongatt sefer yolunda Mediah'ın değişimini görüp tüccarlara bilgi verdi ve bu değişimin sebebini bulmalarını emretti. Bununla birlikte Kara Kristal'in önemini anladı.
Genç Nagaların eline geçen çakıl taşının Kara Kristal olduğunu öğrenen Domongatt, anında bataklığa doğru yola çıktı. Calpheon'un gücünün gerisinde kalarak kapıldığı huzursuz kin duygusunun bedelini ödetecek fırsat avuçlarındaydı. Fakat Domongatt'ın huzursuzluğu daha başlamamıştı bile.
O sırada tüm gücüyle Kara Kristal'i aramaya koyulan Calpheon için de aynıydı bu. Fakat Calpheon topraklarında Kara Kristal yoktu. Keplan'daki taş ocağından sonra Serendia'da da Kara Kristal keşfedildiği haberi duyulunca, genç kral Guy Seric için tereddüt edecek zaman kalmamıştı.


#3 Elion Takvimi Yıl 276

history_serendia02.jpg

Savaşmadan Keplan'ı dize getirdikten sonra Heidel'deki Gözcü Kulesi civarındaki ovaya doğru ilerledi. Fakat Heidel kolayca üstesinden gelinecek bir askeri güç değildi. Guy Seric, orduyla yüz yüze geldikten sonra gece karanlığını fırsat bilerek elit askerler ile birlikte Heidel Kalesi'ne yöneldi. Domongatt, Calpheon'un saldırısı karşısında acı bir şekilde kaleyi kaybetmişti. Daha da kötüsü esir düşmekti. Fakat Domongatt, geri çekilmeyi reddetti. Hayatta mı değil mi kontrol etmeye Calpheon'a gelen Heidel tarafının elçilerine karşı, aksine canı için yalvarmayıp ölüm kalım savaşı emri verdi. Bunun üzerine Cliff'in ordusu Keplan için yeniden savaşa başladı ve Armstrong ise Demi Nehri Vadisi'nden çıkarak Calpheon düzlüklerine kamp kurdu. Guy Seric, Keplan'ın zaferinin ilanı olan zırhlı piyadeleri sürdü. Buraya kadar çok kan akmıştı ama böyle giderse daha da büyük kanlar akacak olan topyekün bir savaştı. Calpheon zafer kazansa bile, bu iki cengaverin çarpışmasında kara ölüm kadar büyük bir felakete maruz kalacaktı.
Guy Seric fikrini değiştirdi. Gerekli olan şey Kara Kristal'di. Bu sebeple geri çekilme yerine antlaşmayı önerdi. Domongatt, beklenmekte olan büyük ölümleri durdurabilecek bu durum karşısında tereddüt etti. Eğer geri çekilmez ise başka bir zaman fırsat olabilirdi. Calpheon subayları, antlaşmanın yürürlüğe girmesini bir yıldan fazla teftiş ettiler ve sonrasında Domongatt Heidel'e geri döndü. Heidel halkı Domongatt'ı anlıyordu. Gözcü Kulesi civarındaki ova tarafsız bölge olacaktı ve kampı batıya taşımak zorunda kalan Armstrong ile Cliff ise kralın kararına saygı duyuyorlardı. Kralı korkak olmakla suçlayan kişiler de vardı ama Domongatt bunlara aldırmadı. Onu daha fazla rahatsız eden şey, Calpheon Kazı Alanı'nın Serendia Bataklığı içinde kalmasıydı. Crucio'nun hastalığı da tam o zamanlarda başladı.


#4 Elion Takvimi Yıl 281

history_serendia03.jpg

Guy Seric'in ani ölümüyle Batı Kıtası çalkalanmaya başladı. Daha otuz yaşında kuvvetli bir Kral. Bilinmeyen bir hastalık yüzünden aniden öldüğü ilan edilse de zehirlendiği söylentisi ağızdan ağıza dolaşıyordu. Eğer öyleyse daha da iyiydi. Crucio, fırsatın beklediğinden daha da çabuk geldiğini düşünüyordu. Ortaya çıkacak güç savaşı Calpheon'u zayıflatacaktı. Crucio, Batı Kampı'ndaki Cliff'i çağırarak antlaşmanın iptali hakkında fikir alışverişinde bulundu. Cliff, erken davranmanın Calpheon'un birleşmesi için bahane olacağını belirterek bir süre daha beklemeyi önerdi. İki kişinin konuşması sırasında Baş Kahya Jordine araya girdi. Savaştan sonra rahatsızlanan Crucio için, Cliff'in tavsiye ettiği kişi. Üstün sezgileri ve iş bitirme becerisiyle, iç meselelere çok yardımı dokunuyordu. Jordine, Guy Seric'in ölümünün, krallık içinde yaşananların güç savaşı yüzünden değil, din grupları ile birlikte hareket eden tüccar topluluğunun işi olduğunu, Heidel ne yaparsa yapsın şu anda Calpheon'u birleştirecek bir eksenin olmadığını söyledi. Crucio da Jordine ile aynı fikirdeydi ama, evvela Cliff'in sözlerine kulak vererek durumu gözlemlemeye karar verdi. Calpheon'daki karışıklık beklenmeyen bir yönde gelişerek, kısa zamanda son buldu ve parlementonun ortaya çıkmasıyla geçmişe göre daha da güçlendi. Jordine, 25 yaşında kahya olmuştu. Önüne geleni katlederek köy kale demeden yakıp yıkan Calpheon askerleri yüzünden ailesini kaybedip, intikam için orduya katılan Jordine, şimdi iç meselelerden sorumlu kahya idi. Gerçekte onun pozisyonu kraldan sonraki ikinci adam anlamına geliyordu. Fakat Kazı Alanı ortaya çıktıktan sonra, kral sorumluluklarını yerine getiremediğini düşünen Crucio, kendi mevkisini düşürerek kale lordu olduktan sonra, onun pozisyonu da değişmişti. Cliff'in kaptan olarak anılmasının sebebi de budur. Jordine, Crucio'ya Calpheon'un en fazla 5 yıl içinde gücünü kaybedeceğini söyledi. Tüccar topluluğunun Calpheon'u idare etmesinin kediye ciğer emanet etmekten farksız olduğunu, bunu sınırlayacak olan Calpheon din gruplarının etkinliklerini artırmaya yoğunlaşarak mali sistemi çökerteceğini söyledi. Jordine, bu süre içinde Heidel'in güçlenmesi gerektiği için daha fazla vergi toplayarak askeri bütçeyi büyütme konusunda Crucio'yu ikna etti. Crucio da dökülmekte olan Heidel Kalesi'nin yeniden inşasına sıcak bakıyordu.

#5 Elion Takvimi Yıl 283

Köylüler ayaklandılar. O yıl hasat verimsiz olmuştu ama vergiler yine aynıydı. O zamana kadar sakin olan barbarlar da vahşileşerek az da olsa toplanacak hasadın çoğunu silip süpürdü. Calpheon’daki değişimden medet umarak temsilci olarak Al Rhundi’yi kaleye gönderdiler. Ama kale komutanı, göz dağı verirmiş gibi Al Rhundi’yi hapse attırdı. İşkenceye maruz kalan Al Rhundi, birkaç gün sonra tarafsız bölgeye atıldı. Köylüler çok kızdılar. Fakat savaş için yetiştirilen askerler karşısında ne yapılabilirdi ki? İsyan edelim diyorlardı ama askerleri görünce herkes kaçacak delik aramaya başlamıştı. Aralarından hiddetle hareket eden birkaç kişi peşlerindekiler yüzünden günlük hayatlarına geri dönemediler. Al Rhundi şöyle demişti. İstemeden de olsa bir gün isyanın önderi oluverip kale harabelerine gizlenmek zorunda kaldım. Sonrasında hayatta kalmakta zorlanan kişiler toplanmaya başlayınca, bu durum Jordine’in daha fazla vergi toplaması için bahane oldu. Köylü isyanı mı? Aslında köylülerin sorunları gündeme getirdikleri o yıl başka bir olay daha olmuştu. Kıtlığın sanki bir işaretiymiş gibi gece karanlığını delen bir ışık gökten düştü. Bu olaydan sonra barbarlar arasında vahşileşenler ortaya çıkıp canavarlar da kendilerini göstermeye başladılar. Bazı kişiler taşların bile canlanıp hareket ettiğini söylerler. İnsanlar bunu İrade Kulesi olayı diye adlandırdılar.
Kadimler İrade Kulesi’ni yaptıktan hemen sonra da benzer bir olay olduğu söylenir çünkü.#6 Elion Takvimi Yıl 285
Velia'da yabancıların arttığına dair söylentiler çıktı.Ara
Cevapla


[-]
Hızlı Cevap

İnsan Doğrulama:
Aşağıda görünen onay kutusunu işaretleyiniz. Bu işlem otomatik spam kayıtları önlemek için kullanılır.

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  BDO 3. Yıl Dönümü Black Desert Kutlaması Deli Profesör 0 270 02-12-2020, Saat: 02:18
Son Yorum: Deli Profesör
  Black Deser PC X Mobile X Konsol Calphe:ON Şöleni] Gecikme Deli Profesör 0 217 02-12-2020, Saat: 00:33
Son Yorum: Deli Profesör
  Black Desert Drieghan Tarihi Deli Profesör 0 259 02-12-2020, Saat: 00:25
Son Yorum: Deli Profesör
  Black Desert Kamasylvia Tarihi Deli Profesör 0 364 02-12-2020, Saat: 00:21
Son Yorum: Deli Profesör
  Black Desert Valencia Tarihi Deli Profesör 0 225 02-12-2020, Saat: 00:19
Son Yorum: Deli Profesör

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.