• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ilk internet

 
#1

İnsanların bilgisayar ve mobil cihaz satın almalarının en büyük sebeplerinden biri şüphesiz internet erişimine sahip olmak istemeleridir.

 İnternet, “kendi aralarında bağlı ağ yapıları” anlamına gelen ingilizce INTERconnected NETworks kelimelerinin kısaltmasıdır. Bir bilgisayar ağı ise iki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yapıya verilen isimdir. Bir ağa bağlı bilgisayarlar, ağ yardımı ile birbirleriyle iletişim kurabilir, veri alışverişi yapabilir ve kendilerine bağlı aygıtları paylaşabilirler. Dünya genelinde bulunan bilgisayar, mobil aygıt vb. tüm bilgi ve iletişim aygıtları belirli protokoller altında birbirleriyle iletişimde bulunmaktadır. 
Bu sayede, kamu ve özel kuruluşlar, eğitim kurumları ve bireysel kullanıcılar ortak bir genel bilgisayar ağı üzerinden birbirleriyle veri ve bilgi iletişiminde bulunabilmektedir.  Tarih boyunca bilginin mümkün olabilecek en hızlı şekilde iletilmesi stratejik bir öneme sahip olmuştur. İnternet, günümüzde anlık ve hızlı bilgi iletmenin tek yolu gibi görünse de kendisinden önceki iletişim teknolojileri radyo, televizyon, telgraf ve telefon ile aynı hızda bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte kendisinden önceki iletişim teknolojilerine kıyasla çok daha kısa bir sürede yaşantımızın her alanında büyük etkileri olmuştur. İnternet ile birlikte yeni fikirlere, daha fazla bilgiye, sınırsız olanaklara ve dünya çapında yeni topluluklara erişim kolaylaşmıştır. İnternet ve ilgili teknolojiler etkileşim, iş yapma ve öğrenme biçimlerini kökten değiştirecek şekilde günden güne büyümekte ve gelişmektedir. Bu süreç içerisinde internet, hayatlarımızı değiştirmeye devam ettiği gibi kendisi de değişmekte ve evrimleşmektedir. Günümüzde, dünya genelinde milyarlarca iş ve ev kullanıcısı, kişisel bilgisayarlar ve mobil aygıtlar yardımıyla farklı internet hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. 

Web, mesajlaşma ve görüntülü iletişim yaygın olarak kullanılan internet hizmetleridir. Sohbet odaları, tartışma forumları, dosya transferi, barındırma ve uzak bağlantı kullanımı vb. hizmetler yine internet hizmetleri arasında yer almaktadır. 


İNTERNETİN DOĞUŞU 

İnternetin kökleri Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı Defansif Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) tarafından başlatılan ve ARPANet olarak isimlendirilen bir bilgisayar ağı projesine dayanmaktadır. Bu projenin iki önemli amacı bulunmaktaydı. 1. Farklı fiziksel bölgelerde bulunan bilim insanlarının bilgilerini paylaşmalarına, askerî ve bilimsel projeler üzerinde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak, 2. Bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle getirilse veya bir afet ya da nükleer saldırı sonucu tahrip edilse bile işlevselliğinin ve çalışmasının devam etmesine olanak sağlamak. ARPANet

ARPANet olarak isimlendirilen bilgisayar ağı 1969 yılında işlevsel hâle gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bilimsel ve akademik araştırmacıları birbirine bağlamıştır. ARPANet Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA), Stanford Araştırma Enstitüsü (SRC), Utah Üniversitesi ve Santa Barbara Kaliforniya Üniversitelerinde bulunan ve ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara bağlantı ve hizmet sağlayan dört adet ana bilgisayarın (host) birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Her birinde bir tane ana bilgisayar bulunan dört düğüm noktasına (node) sahip bu ilk bilgisayar ağının orijinal diyagramı  

İnternet;
  • Türk Dil Kurumu tarafından bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. 
  • Protokol Ağ üzerinde iletilen verinin biçimini ve nasıl işleneceğinin tanımlandığı kurallar kümesidir. 


Kod:
Düğüm Noktası (Node) Bilgisayar ağında bulunan adreslenebilir bağlantı noktalarıdır.


 İnternet 29 Ekim 1969 tarihinde saat 22:30’da Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde araştırmacı Charley S. Kline, Stanford Araştırma Enstitüsündeki (SRI) bilgisayara uzaktan erişimi denemiş ve SRI’daki bilgisayar çökmeden önce “login” kelimesindeki “l” ve “o” harflerine ait mesajı iletebilmiştir. “lo” mesajı ARPANet, dolayısıyla internet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesaj olarak tarihe geçmiştir. Resim 1.2’de Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde bulunan ve ARPANet üzerinden gönderilen ilk mesaja ait kayıt görülmektedir. ARPANet, iletişim yöntemi olarak paket anahtarlama kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Paket anahtarlama, iletilecek mesajların paket adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Paket anahtarlamalı ağlarda mesajın iletilmesi için, mesajın başlangıç noktası ile gitmesi gereken hedef nokta arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmemektedir. Mesaj daha küçük sıralı paketlere bölünür ve iletileceği hedef noktanın adresine bağlı olarak uygun düğüm noktalarına yönlendirme kararı, her bir paket için ayrı ayrı verilir. 


Protokoller
 Erken dönem internet sadece bilgisayar uzmanları, mühendisler ve kütüphaneciler tarafından kullanılıyordu ve kullanıcıların oldukça karmaşık bir sistemi kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. İzleyen yıllarda araştırma enstitüleri ve üniversitelerin de yer aldığı çok sayıda kurum ARPANet ağına bağlandı. 

E-posta protokolünü 1972 yılında ARPANet ağına uyarlamış olan Ray Tomlinson aynı zamanda kullanıcı adı ve adresini birbirine bağlamak amacıyla @ işaretini de kullanan ilk araştırmacı olmuştur. 

Uzak bilgisayarlara girişi etkinleştiren telnet protokolü, 1972 yılında kısaca RFC (Request for Comments) olarak isimlendirilen açıklama isteği olarak yayımlanmıştır. Açıklama istekleri (RFC), ARPANet projesindeki ağ çalışma grubu içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile geliştirmelerin takip ve paylaşımının yapılmasına olanak sağlamıştır. İnternet standartları açıklama isteği (RFC) ifadesi ile birlikte anılmaktadır. Her bir internet protokolü veya mekanizması için bu protokolleri ve mekanizmaları tanımlayan bir açıklama isteği (RFC) bulunmaktadır. Resim 1.1 Dört düğüm noktasından oluşan ARPANET’in orjinal diyagramı Kaynak: http://www.computerhistory.org/ internethistory/1960s/ Resim 1.2 İnternet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesajın kaydı Kaynak: http://www.computerhistory.org/internethistory/1960s/ http://www.denizergurel.net/turkiye-vedu...sa-tarihi/ bağlantısından Türkiye ve dünyada internetin kısa tarihi hakkında bilgi alınabilir. internet 5 İnternet ve Web Programlama 

Ağa bağlı bilgisayarlar arasındaki dosya transferini etkin kılan dosya transfer protokolü (FTP), 1973 yılında açıklama isteği (RFC) olarak yayımlanmış ve bu tarihten itibaren açıklama istekleri (RFC) elektronik olarak dosya paylaşım protokolünü kullanan herkes için erişilebilir hâle gelmiştir. İnternet üzerinde çalışan birçok protokol ve uygulama, açıklama istekleri (RFC) ile belgelenir. Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi, Menio Park, Kaliforniya’da bulunan SRI Network Information Center (NIC) tarafından yürütülür. İnternet protokolünü konu alan her belgede, Unix BSD (Berkeley Software Distribution) ve internet protokol birleşmesinin önemi vurgulanır. 1982’de, Unix BSD işletim sistemi üniversitelerin bilgisayar bölümlerinde çok popüler olan bir işletim sistemiydi ve ağ standardı olarak interneti kabul etmişti. 1974 yılında iletim denetimi protokolü/internet protokollerinin (TCP/IP) başlangıç tasarımı tamamlanmıştır. Sonraki on yıl süresince TCP/IP protokolleri geliştirilip iyileştirmeler sağlanmıştır. ARPANet ağının kullandığı ağ denetim programı (Network Control Program - NCP) bir sunucu üzerinde çalışan çeşitli uygulamalar tarafından kullanılan standart bir ağ hizmetleri kümesi sunmaktaydı. Bayrak günü olarak da kabul edilen 1 Ocak 1983 tarihinde yerini TCP/IP protokollerine bırakmış ve bu yeni protokoller ARPANet’in ana kısmı hâline gelmiştir. Ayrıca 1983 yılında BSD Unix işletim sistemi ve bu işletim sisteminin TCP/ IP uygulamasına ait kaynak kodlar kamusal alanda yayımlanmıştır. Bu olay TCP/IP protokollerinin başarısında önemli bir pay sahibi olmuştur. ARPANet projesi 1990 yılında sonlanmıştır. 


Kod:
https://www.ietf.org/rfc.html bağlantısından teknik ve yönetimsel açıklama istek belgelerinin listesine erişilebilir.TCP/IP 
  • Türkçe olarak İletim denetimi protokolü/ internet protokolleri olarak ifade edilir. Bilgisayarlar ve ağ aygıtları arasında iletişimi sağlamak amacıyla standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. 


İNTERNET MİMARİSİ
 İnterneti oluşturan bağlı bilgisayar ağları kendi aralarında farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bir yerel alan ağı (Local Area Network - LAN), birbirine fiziksel olarak yakın konumdaki bilgisayar veya diğer ağa bağlı bilgi işleme aygıtlarını birbirlerine bağlamaktadır. Yerel alan ağları genellikle tek bir oda ya da bina ile sınırlıdır. Bazı durumlarda ise birbirine yakın binaları da kapsayabilir. Yerel ağların yönetilmesi amacıyla 6 İnternet farklı ağ topolojileri yapılandırılabilir. Yerel alan ağlarında ortak yol (bus), halka (ring) ya da yıldız (star) topolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak yol topolojisinde, ağdaki tüm sistemler aynı iletim hattı üzerinden iletişim kurarlar. Her bir sistemin adresi vardır ve ortak yol üzerindeki her mesajı okurlar. Kendi adreslerini taşıyan mesajı alarak işlerler. Ortak yola yeni bir düğüm noktası eklemek kolaydır. Bununla birlikte yapılan her yeni ekleme, düğüm noktası başına ayrılan ortak yol kapasitesini azaltır. Halka topolojisinde, her düğüm noktası komşu iki düğüm ile bağlantılıdır. İletim yolu halka şeklindedir. Yolu hangi düğüm noktasının kullanacağının belirlenmesi için kullanılan en yaygın yöntem halka üzerinde bir jeton (token) dolaştırmaktır. Jeton’u alan düğüm noktası yola veriyi koyar ve ileteceği veri bittiğinde jetonu tekrar halka üzerine bırakır. Aynı düğüm noktası tekrar veri iletmek istediğinde jetonu alana kadar beklemek zorundadır. Yıldız topolojide, düğüm noktalarının tamamı merkezî noktadaki bir cihaza bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm veri trafiği bu merkezî noktadan geçer. Günümüzde yoğun olarak kullanılan ağ topolojisidir.  

Ağ Topolojileri
  • Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleştirileceğini, nasıl bağlanacağını ve veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.
Jeton (Token)
  • Halka üzerinde dolaşan 3 byte uzunluğundaki bilgidir.
%C4%B0lk-g%C3%B6nderilen-internet-mesaj%...%80%99.jpgAra
Cevapla


[-]
Hızlı Cevap

İnsan Doğrulama:
Aşağıda görünen onay kutusunu işaretleyiniz. Bu işlem otomatik spam kayıtları önlemek için kullanılır.

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Evdeki İnternet ve PC Kullanarak Web Sitesi Host Etmek kıllıbacak 1 881 21-03-2019, Saat: 13:07
Son Yorum: kont

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.