• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
visual basic .net ders

 
#1

VİSUAL BASİC.NET DERSLERİ

Bu konu altında hazırladığım visual basic.net derslerini paylaşacağım.


Not: Tamamı bana aittir alıntı değildir.(Bazı konularda genellikle aynı örnekler verildiğinden aynı örnekleri başka sitelerdede görmüş olabilirsiniz.)
Konu Güncel Tutulacaktır.

Son Güncelleme: 06.11.2015

Son Eklenen Konu: Web Sitesinin Kaynak Kodlarını Görme


Yapamadığınız veya hata aldığınız yerlerde konu altına yazabilir veya bana ÖM atabilirsiniz.

->Artık(26.05.2015) bazı yerleri yazmayacağım örneğin İmport edilecel birşeyde bu kodu nereye yazacağınız gibi, çünkü birçok kodda yazdım ve sürekli tekrarlamaya gerek olmadığını düşünüyorum.

->Yeni eklediğim konularda işinize yarayabilecek notlarda ekleyeceğim, "E-Posta Gönderme ve Mail Bomber Yapımı" konusu altında bunun bir örneğini görebilirsiniz.
Ders 1 - Ekranda Mesaj Gösterme


Ekranda uyarı mesajları, bilgi veya hata mesajları göstermek için kullanabileceğiniz kodlar;

Kod Yazımı;

Kod:
MsgBox("Mesajınız",Mesaj Türü,"Mesaj Penceresi Başlığı")

Örnek:

Hata Mesajı;

Kod:
MsgBox("Hata Mesajı İçeriği", MsgBoxStyle.Critical, "Hata Mesajı Başlığı")Ekranda Mesaj Görüntülemek İçin

Kod:
MessageBox.Show("Mesajınız")
kodunuda kullanabilirsiniz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 2 - Mesaj Penceresi İçinde Alt Satıra Geçme


Ekranda görüntülenen mesajı belirli bir yerden alt satıra geçirmek için;

Kod:
Chr(13)
Kodunu kullanabilirsiniz.

Örnek:

Kod:
MsgBox("Üstteki Mesaj" & Chr(13) & "Alt satırdaki mesaj",'Mesaj türü, "Mesaj Başlığı")


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 3 - Değişkenler ve Sabitler


A)Sabit; Program içerisinde değeri değiştirilemeyen verilerdir.Sabitin değeri değiştirilirse program hata verir.Örneğin THT isminde bir sabit tanımladık THT değeri 100 ise program içerisinde bunu 100 + veya 100- yapamayız yani değer 100 olarak kalır ve değiştirilemez.

->Sabitler Const sözcüğü ile tanımlanır.


Örnek:

Doğru bir sabit tanımlama örneği.

Kod:
Const THT=100

MsgBox("THT Değeri: " & THT)
Yanlış sabit örneği:

Kod:
Const THT = 100

MsgBox("THT Değeri: " & THT +1 )
Eğer bu bir değişken olsaydı ekranda 101 değerini görebilirdik ancak sabitlerde değer değişmediği için programımız hata verecektir.


B)Değişken: Bilgiyi hafızada tutan program içerisinde değiştirilebilecek verilerdir. Dinamik ve Statik olarak ikiye ayrılırlar değişken türlerine geçmeden önce değişken tanımlamada dikkat etmemeiz gereken bazı kuralları anlatacağım.Değişken Nasıl Tanımlanmaz?

1-) Değişlenlerde özel karakterler kullanılmaz.( [] - {} - % vb... )

2-) Değişken harf ile başlar , rakam ile başlamaz.

3-)Kodlar değişken olarak kullanılmaz.Değişken Nasıl Tanımlanır?

1-) Değişken tanımlamaya, dinamik değişkenlerde "Dim" , statik değişkenlerde ise "Static" ile başlanır.

2-) Dinamikler;

Kod:
Dim değişken_adi As Değişken Türü
şeklinde tanımlanır.

3-) Statikler;

Kod:
Static statik_adi As türü
şeklinde tanımlanır.


Statik İle Dinamik Arasında ki Fark

Dinamik değişkenler son değeri saklamaz, statik değişkenler ise son değeri saklarlar.

Nasıl Mı?


Değerimiz 50 olsun bir dinamik değişkende; Bir buton ve label ekleyelim ve dinamik değişkenimizi label ile ilişkilendirip değeri yazmasını sağlayalım label değeri ne kadar tıklasakta 50 olarak kalacaktır.Statik değişkende ise değerimiz 50 - 100 - 150 olarak devam edecektir.


Ben size statik değişken örneği veriyorum bu örnek ile zaten farkı anlayacaksınız;->Buton ve label ekleyin label texti 10 olsun

Kod:
Static lbl

       lbl = lbl + 10

       Label1.Text = lbl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 4 - İnputbox

İnputbox kullanıcıların değer(/değer veri vb...) girebileceği pencerelerdir.

Kullanımı;

Kod:
Inputbox("Soru","Başlık",x,y)  ' x ve y görüntülenmesini istediğiniz koordinatlardır boş kalabilir.
şeklindedir.


Örnek:

Uygulamamız inputbox içine girilen değerin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol edecek sayısalsa true değilse false olarak mesaj görüntülenecek.


Kod:
Dim a
Dim b

a= Inputbox("Değer Girin","Sayı Girişi",30,40)

b=IsNumeric(a)

MsgBox(b)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 5 - Diziler


Dizilerin Kullanımı;

1. Kullanım Şekli

Kod:
Dim dizi_adi(dizi sayısı) As Değişken Türü

2.Kullanım Şekli;

Kod:
Dim dizi_adi() As değişkentürü = {"Dizi Verisi 1", "Dizi Verisi 2"}


Not: Dizi 0'dan başlar yani dizi sayısını 2 yaparsanız toplam 3 olacaktır(0-1-2).

Örnek(1. Kullanım Şekli);

Kod:
Dim diller(2) As  String

diller(0)="Türkçe"

diller(1)="İngilizce"

diller(2)="Almanca"

Msgbox(diller(0)) '->Ekranda "Türkçe" yazacaktır. Msgbox içindeki dizi numarasını değiştirerek mesajıda değiştirebiliriz.

Örnek(2.Kullanım Şekli):


Kod:
Dim iller As String = {"Malatya", "Ankara"}
                             
               


Msgbox(iller(0)) 'Ekranda Malatya yazacaktır.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 6 - Dosya Ve Klasör İşlemleri


6.1) Dosya İşlemleri;A)Dosya Taşıma

Kod:
My.Computer.FileSystem.MoveFile("Dosyanın Bulunduğu Konum","Dosyanın Taşınacağı Konum")

B)Dosya Silme


Kod:
My.Computer.FileSystem.DeleteFile("Silinecek Dosya Konumu")


C)Dosya Kopyalama


Kod:
My.Computer.FileSystem.CopyFile("Konum","Hedef",True)


D)Dosyayı Yeniden Adlandırma


Kod:
My.Computer.FileSystem.RenameFile("Değiştirilecek Dosya Konumu","Yeni Ad")6.2) Klasör İşlemleri;A)Klasör Oluşturma

Kod:

My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("Oluşturulacak Klasör")B)Klasör Silme


Kod:
My.Computer.FileSystem.DeleteDirectory("Silinecek Klasör",FileIO.DeleteDirectoryOption.DeleteAllContents)

C)Klasör Taşıma


Kod:
My.Computer.FileSystem.MoveDirectory("Kaynak","Hedef")


D)Klasör Kopyalama


Kod:
My.Computer.FileSystem.CopyDirectory("Kaynak","Hedef")E)Klasörü Yeniden AdlandırmaKod:
My.Computer.FileSystem.RenameDirectory("Klasör","Yeni Ad")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 7 - Açıklama Satırları Yazma


Kod başlangıç, bitiş veya aralarında yaptıklarımızı düzenlemek, karışıklığı engellemek veya kodları paylaşacağımız başka kişilerin anlamasını kolaylaştırmak gibi amaçlarla açıklama satırları yazabiliriz bu derstede bu açıklama satırlarını nasıl yazacağımızı anlatacağım.

2 şekilde açıklama satırı yazabiliriz

1. kullanım şeklimiz genellikle daha fazla kullanılmaktadır; Bu kullanım şeklinde açıklama yazacağımız yere "tırnak" işareti yazarak başlar tırnaktan sonra açıklamamıza yazarız


Örnek;

Kod:
'Bu bizim açıklama satırımız

2. kullanım şeklinde ise açıklama satırımızın önüne "REM" yazarak daha sonrada açıklamamızı yazarak uygulanır.


Örnek;

Kod:
REM Bu bizim açıklama satırımız.

Not: Açıklama satırlarına yazılan kelimelerin programa hiçbir etkisi olmaz açıklama satırlarına yazdığınız kodlarında programa etkisi olmaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 8 - İnternet Bağlantısı Olup Olmadığını Kontrol Etme
İnternet bağlantısı olup olmadığını kontrol etmek için bu kodları kullanabilirsiniz.Bu kodlar ile internet bağlantısı varsa veya yoksa ne yapılacağını belirleyebilirsiniz.


Bir buton ekleyin tıklandığında kontrol etsin.

Kod:
If My.Computer.Network.IsAvailable = True Then

MsgBox("İnternet Bağlantısı Var.")

Else

MsgBox("İnternet Bağlantısı Yok.")

End If


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 9 - Basit Hesap Makinası Yapımı(4 İşlem)Birçok kişinin ilk programı olan basit bir hesap makinası nasıl yapılır? Bu derste visual basic.net ile 4 işlem yapmayı anlatacağım.

2 TextBox ve 4 Buton ekleyelim.(+ - * / İçin)

Toplama İşlemi:

Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a+b

MsgBox©


Çıkartma İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a-b

MsgBox©Çarpma İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a*b

MsgBox©

Bölme İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a/b

MsgBox©


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 10 - Programı Diğer Programların Üstünde Tutma


Çok basit bir kod ile programımızın diğer programların üzerinde kalmasını sağlayabiliriz bunun için birkaç farklı işlemde yapabiliriz.

1. Formumuzun propertiesden Topmost özelliğini True yapabiliriz.Böylece form üstte kalacaktır.


2.Formumuzun açılış kodlarına(Form_Load kodlarına)

Kod:
Me.TopMost=True
kodunu yazabiliriz.


3.Bu işlem ise formumuzun görev yöneticisi gibi programlarında üstünde kalmasını sağlamak alt + tab ile programımızın üzerine farklı bir program gelmesini engellemekte kullanacağımız yöntem.Bunu yapmak için formumuza 1 adet timer ekliyoruz(İnterval = 100 / Enable=True olcak) ve Timer_Tick bölümüne aşağıdaki kodları yazıyoruz.


Kod:
Me.TopMost=True
Not:Me yazmamızın nedeni üstte tutulacak formun şuanda açık olan form olduğunu belirtmektir onu yazmasanız veya üstte tutulmasını istediğiniz başka bir formu yazsanızda olur.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 11 - TextBox'a Yazı Yazılmasını Engelleme


TextBoxa sizin yazdığınızdan başka yazı yazılmasını engellemek için:

TextBox'ın Propertiesten ReadOnly Özelliğini True yapın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 12 - TextBoxa Yazılanları Bilgisayara Okutma

Textboxta yazanları bilgisayarın okumasını sağlamak için bu kodları kullanabilirsiniz.

1 Textbox ve 1 Buton ekleyin.

Kod:
Dim oku

oku=CreateObject("SAPI.spvoice")


oku.speak(Textbox1.Text)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 13 - Programı Kapatırken Onay İstemesi


Program kapatılırken onay istemesini sağlamak için kullanabileceğiniz kodlar.Form_Closing'e yazın.


Kod:
Dim kontrol = MsgBox("Program Kapatılsınmı?", vbQuestion + vbYesNo, "Kapat")
       If kontrol = vbNo Then
           e.Cancel = True
       End If
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 14 - Şifrelerin * Olarak Gösterilmesi


Şifrelerin * veya farklı bir karakter olarak gösterilmesini sağlamak için TextBoxın PasswordChar bölümüne istediğiniz karakteri yazın.

veya


TextBoxın propertiesten UseSystemPasswordChar özelliğini True yapın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 15 - Formun Boyutunun Değiştirilmesini Engelleme


Form boyutunun sabit kalması için;


Forma tıklayın.

Properties'a tıklayın.


MaximizeBox=False yapın.

'Size' Bölümündeki Boyutları Maximumsize ve Minimumsize bölümlerine yazın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 16 - Kısayol Tuşu Kullanımı

Program içinde kısayol tuşları kullanarak programınızı kullanan kişilere kolaylık sağlayabilir ve daha güzel bir program yapabilirsiniz.


Bu kodu kodların en üstüne Public Class Form 1 'in üzerine yazın.

Kod:
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Integer) As Integer
Daha sonra forma timer ekleyin(Enable=True olacak.)
Timera çift tıklayın ve aşağıdaki kodları yazın.(Ben A tuşuna tıklandığında ekranda "A Tuşuna Bastınız" yazdırdım o bölümü istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.)

Kod:
On Error Resume Next
       If GetAsyncKeyState(Keys.A) Then

MsgBox("A Tuşuna Bastınız.")


Exit Sub
End If


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 17 - Metin Belgesine Yazma & Okuma


A)Metin Belgesine Veri Yazma

Kod:
Dim yaz As IO.StreamWriter = IO.File.CreateText("C:\metinbelgesi1.txt")
       yaz.WriteLine(TextBox1.Text)
       yaz.Close()

B)Metin Belgesi İçeriğini Programa Çekme
Kod:
Dim oku As IO.StreamReader = IO.File.OpenText("C:\deneme.txt")
       TextBox1.Text = oku.ReadToEnd()
       oku.Close()----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ders 18 - E-Posta Gönderme ve Mail Bomber Yapımı


E-Posta gönderme işlemini anlatacağım bu bölümde e-posta gönderme kodlarını kullanarak nasıl mail bomber yapabileceğinizide göstereceğim.
İlk olarak e-posta gönderme işlemi nasıl yapılır?

1.Aşama: System.Net.Mail import ediyoruz.

Kod:
Imports System.Net.Mail
2.Aşama:E-Posta gönderme kodlarımızı yazıyoruz.

Kod:
Dim mail As New Mailmessage

Mail.Subject="E-Posta Konusu"  'Mail.Subject=TextBox1.Text vs. kullanabilirsiniz.

Mail.To.Add("E-Posta Adresi")

Mail.From = New MailAddress("E-Posta Adresi")

Mail.Body = "Mesajınız"


Dim SMTP As New SMTPClient("smtp adresi googlea yazarsak smtp adreslerini bulabilirisniz.")

SMTP.EnableSsl = True

SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("göndericinin epostası","şifresi")

SMTP.Port = "587"

SMTP.Send(Mail)

E-Posta gönderme kodlarımız bu şekilde.Şimdi bu kodlarile nasıl mail bomber yapacağız?

Mail bomber yapmak için formumuza bir Timer ve 2 Buton ekliyoruz.Timera e-posta gönderme kodlarımızı yazıyoruz.Butonlara:

Kod:
Timer1.Start 'Bu buton işlemi başlatacak olan butonumuz.

Kod:
Timer1.Stop
Notlar:

->SMTP listesini bir listbox vs. ekleyerek birden fazla SMTP kullanabilirsiniz.
->Fake bir e-posta açarak bunu gönderici olarak kullanırsınız böylece programı kullanan kişiler -posta ve şifre girmek zorunda kalmazlar.
->Timerın İntervalini bir textbox vb. kullanarak ayarlanabilir yapabilirsiniz bu ne sıklıkla e-posta gönderileceğini belirler.
->Mail bomber yapmak için farklı yollar vardır örneğin e-posta gönderen bir siteyi program içinde kullanabilirsiniz.
->Eğer gönderici e-posta ve şifresini kendiniz girmek istiyorsanız(kullanıcılar sonradan girmeyecek), program kodları içinde bu adres ve şifrenin görüneceğini unutmayın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 19 - Web Sitesinin Kaynak Kodlarını Görme

Eklenecekler:
->2 Textbox(1 Buton web sitesi adresi için, diğeri kaynak kodlar için.)
->2 Buton(Web sitesine gitmek ve kodları göstermek için.)
->1 Web Browser

Not:Webbrowser gizli olabilir.

1.Buton Kodları("Web Sitesine Git" butonu.)
Kod:
Webbrowser1.Navigate(Textbox1.Text)

2.Buton Kodları("Kodları Göster" butonu.)
Kod:
TextBox2.Text=Webbrowser1.D-O-C-U-M-E-N-T-Text

Not: D-O-C-U-M-E-N-T bölümündeki - işaretlerini kaldırarak yazın.Ara
Cevapla


[-]
Hızlı Cevap

İnsan Doğrulama:
Aşağıda görünen onay kutusunu işaretleyiniz. Bu işlem otomatik spam kayıtları önlemek için kullanılır.

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Visual Basic sempatik141 0 1,831 18-06-2017, Saat: 00:56
Son Yorum: sempatik141
  Girilen Zaman Da Bilgisayar Kapatma visual basic sempatik141 0 1,938 18-06-2017, Saat: 00:14
Son Yorum: sempatik141

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.