• 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Visual Studio'da Django

 
#1

Django , hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir web geliştirme için tasarlanan yüksek düzeyli bir Python altyapısıdır. Bu öğretici, Django tabanlı web uygulamaları oluşturulmasını kolaylaştırmak için Visual Studio sağlayan proje şablonları bağlamında Django framework açıklar.
Bu öğreticide, şunların nasıl yapılır:
 • (1. adım) "Boş Django Web projesi" şablonu kullanarak bir Git deposunda bir temel Django projesi oluşturma
 • Bir sayfa ile bir Django uygulaması oluşturma ve bir şablonu (2. adım) kullanarak bu sayfa işleme
 • Statik dosyaları işleme, sayfalar eklemek ve şablonu devralma (3. adım) kullanın
 • Django Web projesi şablonu sayfaları ve duyarlı tasarım (4. adım) ile bir uygulama oluşturmak için kullanın
 • Kullanıcılar (5. adım) kimlik doğrulaması
 • Modelleri, veritabanı geçişlerini ve özelleştirmeleri yönetim arabirimi (6. adım) kullanan bir uygulamayı oluşturmak için yoklamalar Django Web projesi şablonu kullanın
Önkoşullar
 • Visual Studio 2017'de Windows aşağıdaki seçeneklerle:
  • Python geliştirme iş yükü (iş yükü yükleyici sekmede). Yönergeler için Visual Studio'da Python yükleme desteği.
  • Git için Windows ve Visual Studio için GitHub uzantısı üzerinde tek tek bileşenlersekmesinde altında kod Araçları.
Ayrıntılar (özellikle farklı Django framework'ün önceki sürümleriyle) bu öğreticideki açıklanan gelen değişiklik gösterebilir Django proje şablonları da Visual Studio için Python Araçları'nın tüm eski sürümleri dahil edilmiştir.
Python geliştirme Visual Studio şu anda Mac için desteklenmiyor Mac ve Linux üzerinde kullanma Python uzantı Visual Studio code'da.
"Visual Studio projeleri" ve "Django projeleri"
Django terminolojisinde, bir "Django projesi" uygulamalarının yanı sıra"tam web uygulaması oluşturmak için bir web ana bilgisayarı için dağıttığınız bir veya daha fazla" birkaç site düzeyli yapılandırma dosyalarından oluşur. Django projesi birden fazla uygulama içerebilir ve aynı uygulamanın birden fazla Django projelerinde olabilir.
Django projesi birden fazla uygulamalarının yanı sıra kendi bölümü için bir Visual Studio projesi içerebilir. Bu öğreticide yalnızca bir "projesine" başvuran her basitleştirmek amacıyla, Visual Studio projeye başvuruyor. Web uygulaması "Proje Django" bölümünü gösterir, "Django projesi" özellikle kullanır.
Bu öğretici boyunca her biri tek bir Django uygulaması içeren üç ayrı Django projeler içeren tek bir Visual Studio çözüm oluşturacaksınız. Aynı çözümdeki projeleri tutarak, kolayca geri ve İleri karşılaştırma için farklı dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

1-1. adım: Visual Studio'nun proje ve çözüm oluşturma
Django ile komut satırından çalışırken, genellikle bir proje çalıştırarak başlattığınız 

Kod:
django-admin startproject <project_name>

 komutu. Visual Studio'da "Boş Django Web projesi" şablonu kullanarak bir Visual Studio Proje ve çözüm aynı yapısında sağlar.

 1. Visual Studio'da dosya > yeni > proje"Django" için arama yapın ve seçin boş Django Web projesi şablonu. (Şablon da altında bulunan Python > Web sol taraftaki listede.)
  [Resim: step01-new-blank-project.png?view=vs-2017]
 1. İletişim kutusunun altındaki alanlara (önceki grafikte gösterildiği gibi) aşağıdaki bilgileri girin ve ardından Tamam:
  • Adı: Visual Studio projenin adını ayarlayın BasicProject. Bu ad Django projesi için de kullanılır.
  • Konum: Visual Studio çözüm ve proje oluşturmak bir konum belirtin.
  • Çözüm: varsayılan olarak bu denetimi bırakın yeni çözüm oluşturma seçeneği.
  • Çözüm adı: kümesine LearningDjango, bu çözüm için uygun birden çok proje için bir kapsayıcı olarak Bu öğreticide.
  • Çözüm için dizin oluştur: bırakın (varsayılan) olarak ayarlayın.
  • Yeni Git deposu oluşturma: çözüm oluşturduğunda, Visual Studio yerel bir Git deposu oluşturur, böylece (varsayılan olarak temizleyin olan) bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği görmüyorsanız, Visual Studio 2017 Yükleyicisi'ni çalıştırın ve ekleme Git için Windows veVisual Studio için GitHub uzantısı üzerinde tek tek bileşenler sekmesi altında kod Araçları.
 2. Kısa bir süre sonra Visual Studio, bir iletişim bildiren ile ister dış paketleri bu proje gerektirir(aşağıda gösterilmiştir). Şablonun içerdiği için bu iletişim kutusu görünür bir requirements.txten son Django 1.x paketini başvuran dosya. (Seçmek gerekli paketleri Göster tam bağımlılıkları görmek için.)
  [Resim: step01-requirements-prompt-install-mysel...ew=vs-2017]

  3-Seçeneğini ben bunları kendim yükler. Size kısa süre içinde kaynak denetiminden hariç tutuldu emin olmak için sanal ortamı oluşturun. (Ortam her zaman oluşturulabilir requirements.txt.)
[*]1-2. adım: Git denetimleri incelemek ve uzak bir depoyu Yayımla
Seçtiğiniz çünkü yeni Git deposu Oluştur içinde yeni proje iletişim kutusunda, projeyi zaten yerel kaynak denetimine oluşturma işlemi tamamlandıktan hemen sonra. Bu adımda, Visual Studio'nun Git denetimleriyle planladığınızdan ve Takım Gezgini kaynak denetimiyle çalışma penceresi.


 1. Visual Studio ana penceresinde alt köşesine Git denetimleri inceleyin. Soldan sağa, bu denetimlerin gönderilmemiş işlemeler, kaydedilmemiş değişiklikler, deponun ve güncel dalınızın adını göster:
  [Resim: step01-git-controls.png?view=vs-2017]
 1. Değişiklikleri düğmeyi seçin ve Visual Studio açar, Takım Gezgini penceresinde değişikliklerisayfası. Yeni oluşturulan projeye zaten kaynak denetimi otomatik olarak kabul edilen olduğundan tüm bekleyen değişiklikleri görmüyorum.

 2. Visual Studio durum çubuğunda gönderilmemiş işlemeler düğmeyi seçin (yukarı ok ile 2) açmak için eşitleme sayfasını Takım Gezgini. Yerel bir depo olduğundan, sayfa depo farklı uzak depoya yayımlamak için kolay seçenekler sunar.
  Kendi projeleriniz için hangi hizmetin seçebilirsiniz. Bu öğreticide burada öğreticinin tamamlanmış örnek kodu korunur, GitHub kullanımı gösterilmiştir Microsoft/python-örnek-vs-learning-django depo.
 3. Herhangi bir seçerken Yayımla denetimleri Takım Gezgini daha fazla bilgi için ister. Örneğin, Bu öğretici için örnek yayımlarken, havuz ilk olarak, bu durumda oluşturulması gerekiyordu uzak depoya itme seçeneği, deponun URL'si ile kullanıldı.

 4. [Resim: step01-push-to-github.png?view=vs-2017]
  Varolan bir depo yoksa GitHub Yayımla ve Azure DevOps için anında iletme seçenekleri sağlar, doğrudan Visual Studio içinde oluşturun.

 5. [color=var(--text)]Bu öğreticide çalışırken, düzenli aralıklarla denetimlerini işlemeyi ve göndermeyi değişiklikler Visual Studio kullanarak önleminizi.[/color] Bu öğretici size uygun noktalarda anımsatır.
[*]
Öncelikle, özellikle uzak bir depo da kullanıyorsanız, en başından itibaren kaynak denetimini kullanarak projenizin bir normal site dışında yedekleme sağlar. Bir proje üzerinde yalnızca koruma aksine bir yerel dosya sistemi kaynak denetimi ayrıca tam değişiklik geçmişini ve kolay tek bir dosyayı veya tüm proje önceki durumuna geri döndürme olanağı sağlar. Bu değişiklik geçmişini gerilemeleri (test hatalarını) nedenini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, kaynak denetimi birden çok kişinin üzerinde çalışıyorsanız bir proje yönettiği gibi üzerine yazar ve çakışma çözümü sağlar gereklidir. Son olarak, temelde bir Otomasyon biçimi olan kaynak denetimi, iyi derlemeleri otomatikleştirme, test ve yayın yönetimi için ayarlar. DevOps için bir proje kullanarak ilk adımı gerçekten olduğu ve engelleri girişe kadar düşük olduğundan, gerçekten başına kaynak denetiminden kullanmamak için bir neden yoktur.
Daha fazla açıklaması için kaynak denetimi Otomasyonu olarak bkz gerçekte kaynak: DevOps, rol depolarda, bir makale MSDN magazine'de mobil uygulamalar için yazılan, web uygulamaları için de geçerlidir.
Soru: Visual Studio otomatik-yeni bir proje uygulamadan gelen önleyebilirim?
Cevap: Evet. Otomatik Tamamlama devre dışı bırakmak için Git ayarları sayfasını Takım GezginiseçinGit > genel ayarlarıtemizleyin Etiketli seçeneği değişiklikleri Birleştirmeden sonra varsayılan olarak, ardından güncelleştirme.
1-3. adım: sanal ortam oluşturma ve kaynak Denetimi'nden çıkar
Projeniz için yapılandırdığınız kaynak denetimi, proje için gerekli Django paketlerini içeren sanal bir ortam oluşturabilirsiniz. Ardından Takım Gezgini ortamın klasör, kaynak denetiminden hariç tutmak için.

 1. İçinde Çözüm Gezgini, sağ Python ortamları düğümünü seçip alt sanal ortama ekleme.
  [Resim: step01-add-virtual-environment-command.png?view=vs-2017]

 1. Bir sanal ortama ekleme iletişim kutusu açılır, iletisini ile requirements.txt dosyasını bulduk.Bu ileti, Visual Studio, sanal ortamı yapılandırmak için bu dosyayı kullandığını gösterir.
  [Resim: step01-add-virtual-environment-found-req...ew=vs-2017]

 2. Seçin Oluştur Varsayılanları kabul etmek için. (İsterseniz, sanal ortamın adı yalnızca alt klasörünü adını değiştiren değiştirebilirsiniz ancak 
  env standart bir kuraldır.)
 3. Visual Studio indirmeleri ve paketleri, yani Django için kadar alt klasörler hakkında birkaç bin dosya içinde genişletme yükler için yönetici ayrıcalıkları onayı istenirse, sonra birkaç dakika bekleyin! Visual Studio ilerleme durumunu görebilirsiniz çıkış penceresi. Beklerken, soru bölümlerde düşünerek.
 4. Visual Studio Git denetimlere (durum çubuğunda) değişiklik göstergesini seçin (gösteren 99*) açan değişiklikleri sayfasını Takım Gezgini.
  Sanal ortam oluşturma, değişiklikleri binin getirildi, ancak siz (veya herhangi başka bir proje kopyalama) ortamdan her zaman yeniden oluşturabilirsiniz çünkü bunların hiçbirine kaynak denetiminde eklemeniz gerekmez requirements.txt .
  Sanal ortam hariç tutmak için sağ env klasörü ve select bu yerel öğeleri Yoksay.
  [Resim: step01-ignore-local-items.png?view=vs-2017]

 5. Sanal ortam hariç sonra yalnızca kalan proje dosyasına değişiklikler ve .gitignore.Gitignoredosya sanal ortam klasörü için eklenen bir giriş içerir. Bir farkı görmek için dosyaya çift tıklayın
 6. Bir işleme iletisi girin ve seçin tümünü işle düğmesine ve ardından işlemeler isterseniz, uzak depoya gönderin.

[*]Soru: Neden bir sanal ortam oluşturmak istiyorum?
Yanıt: Sanal bir ortama uygulamanızın tam bağımlılıkları ayırmak için harika bir yoludur. Bu yalıtım global Python ortamı içinde çakışmaları önler ve test etme ve işbirliği kolaylık sağlar. Bir uygulama geliştirirken zaman içinde neredeyse şaşmaz biçimde birçok yararlı Python paketlerini getirin.Projeye özgü sanal bir ortamda paketleri tutarak, projenin kolayca güncelleştirebilirsinizrequirements.txt kaynak denetimine dahil bu ortamı tanımlayan dosya. Proje, derleme sunucuları, dağıtım sunucuları ve diğer geliştirme bilgisayarlar dahil olmak üzere diğer herhangi bir bilgisayar için kopyalanan yalnızca kullanarak ortama yeniden oluşturmak daha kolaydır requirements.txt(neden olduğu ortam kaynak denetiminde olması gerekmez). Daha fazla bilgi için sanal ortamları kullanma.
Soru: Kaynak denetimine zaten kararlıdır sanal bir ortama nasıl kaldırırım?
Yanıt: İlk olarak, Düzenle, .gitignore klasörü dışlamak için dosya: sonunda açıklamayı içeren bölümü bulun 


Kod:
# Python Tools for Visual Studio (PTVS)[*]

 ve sanal ortam klasörü için yeni bir satır ekleyin Kod:
/BasicProject/env[*]

. (Visual Studio dosyayı göstermiyor çünkü Çözüm Gezgini, kullanarak doğrudan açmak dosya > açın > Dosya menü komutu. Dosyasını da açabilirsiniz Takım Gezgini: üzerindeayarları sayfasında depo ayarlarıGit yoksayma ve öznitelik dosyaları bölümüne ve ardındanDüzenle yanındaki bağlantı .gitignore.)

İkinci olarak, bir komut penceresi açın, gibi klasöre gidin BasicProject sanal ortam klasörü gibi içerenenv, çalıştırıp 


Kod:
git rm -r env[*]

. Ardından komut satırından bu değişiklikleri işleyebilir (Kod:
git commit -m 'Remove venv'[*]

) veya gelen gerçekleştirmeyi değişiklikleri sayfasının Takım Gezgini.

1-4. adım: ortak kod İnceleme
Proje oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ortak Django proje kodu inceleyin (olduğu yeniden CLI komutu tarafından oluşturulan aynı 


Kod:
django-admin startproject <project_name>[*]

). 1. Projenizde köküdür manage.py, Visual Studio Proje başlangıç dosyası olarak otomatik olarak ayarlayan Django komut satırı yönetim yardımcı programı. Kullanarak komut satırı yardımcı programını çalıştırın 
  python manage.py <command> [options]. Ortak Django görevler için Visual Studio uygun menü komutlarını sağlar. Projeye sağ Çözüm Gezgini seçip Python listesini görmek için. Bu öğretici sırasında bu komutlardan bazıları karşılaştığınız.
 2. Projenizde bir klasör proje ile aynı adlandırılır. Bu temel Django proje dosyalarını içerir:
  • __init.PY: Python bu klasör bir Python paketi olduğunu söyler. boş bir dosya.
  • wsgi.PY: hizmet projenizi WSGI uyumlu web sunucuları için bir giriş noktası. Genellikle bu dosyanın şu şekilde bırakın-web sunucuları için üretim kancaları sağladığı aynıdır.
  • Settings.PY: bir web uygulaması geliştirme sırasında değiştiren Django projesi için ayarları içerir.
  • URLs.PY: geliştirme sırasında da değiştirmeniz Django projesi için içindekiler tablosu içerir.
   [Resim: step01-django-project-in-solution-explor...ew=vs-2017]
 3. Daha önce belirtildiği gibi Visual Studio şablonu da ekler bir requirements.txt dosyası projenize Django paket bağımlılığı belirterek. Bu dosyanın varlığını ilk proje oluştururken bir sanal ortam oluşturmak için davet ' dir.
[*]


Soru: Ben diğer paketler yüklendikten sonra Visual Studio requirements.txt dosyasını bir sanal ortam oluşturabilir?

Cevap: Evet. Genişletin Python ortamları düğümünün sanal ortamınıza sağ tıklatın ve seçinGenerovat requirements.txt komutu. Bu komutu düzenli olarak kullanmak için iyi ortamı değiştirin ve değişiklikleri işleme requirements.txt kaynak denetimine bağımlı bu ortamda herhangi bir kod değişikliği birlikte. [color=var(--text)]Bir yapı sunucusunda sürekli tümleştirmeyi ayarlama, ortamı değiştirmek her dosya ve değişiklikleri oluşturmanız gerekir.[/color]

[color=var(--text)]1-5. adım: boş Django projeyi Çalıştır
[/color]
 1. Visual Studio'da hata ayıklama > hata ayıklamayı Başlat (F5) veya Web sunucusu (araç çubuğunda gördüğünüz bir tarayıcı farklılık gösterebilir):
  [Resim: run-web-server-toolbar-button.png?view=vs-2017]

 2. Çalıştıran bir sunucuda anlamına gelir komutu çalıştırılarak 
  manage.py runserver <port>
 3. [Resim: step01-first-run-success.png?view=vs-2017]

  4- İşiniz bittiğinde, konsol penceresini kapatarak veya kullanarak sunucuyu Durdur hata ayıklama> hata ayıklamayı Durdur Visual Studio'daki komutu., Django'nın yerleşik geliştirme sunucusu başlatır. Visual Studio diyorsa hata ayıklayıcı başlatılamadı sahip herhangi bir başlangıç dosyası hakkında bir ileti ile sağ manage.py içindeÇözüm Gezgini seçipBaşlangıç dosyası olarak ayarla.Sunucuyu başlatın görüntüler, aynı zamanda sunucu günlüğü'nü açın bir konsol penceresi görürsünüz. Visual Studio otomatik olarak bir tarayıcı açar http://localhost:<port>
 4. [color=var(--text)]. Ancak, Django projesi hiçbir uygulama olduğundan, Django ne kadar kullandığınız düzgün çalıştığını onaylamak için yalnızca bir varsayılan sayfasını gösterir:[/color]

 1. İşiniz bittiğinde, konsol penceresini kapatarak veya kullanarak sunucuyu Durdur hata ayıklama> hata ayıklamayı Durdur Visual Studio'daki komutu.
[*]

Soru: Bir web sunucusu gibi bir çerçeve Django mi?

Cevap: Evet ve Hayır. Django geliştirme amacıyla kullanılan bir yerleşik web sunucusu yok. Bu web sunucusu gibi ne zaman web uygulamasını yerel olarak çalıştırdığınızda neler kullanılır Visual Studio'da hata ayıklama. Ancak, bir web konağına dağıttığınızda, Django bunun yerine ana bilgisayarın web sunucusunu kullanır. Wsgi.py modülü Django projesinde, üretim sunucularına takma üstlenir.

Soru: Projenin Python menüdeki hata ayıklama menü komutları ve sunucu komutlarını kullanarak arasındaki fark nedir?

Yanıt: ek olarak hata ayıklama menü komutları ve araç çubuğu düğmeleri kullanarak da başlatabilirsiniz Python > Server'i veya Python > Run hata ayıklama sunucusu projenin bağlam menüsü komutları. Her iki komutu çalıştıran sunucunun yerel URL'sini (localhost:port) görebileceğiniz bir konsol penceresi açın. [color=var(--text)]Ancak, bu URL ile bir tarayıcı el ile açmalısınız ve hata ayıklama sunucuda otomatik olarak Visual Studio hata ayıklayıcı başlatılamıyor. Kullanmak isterseniz, bir hata ayıklayıcı için çalışan işlemi daha sonra ekleyebilirsiniz hata ayıklama > iliştirme komutu.[/color]

Sonraki adımlar
[color=var(--text)]Bu noktada, temel Django projesi herhangi bir uygulama içermiyor. Sonraki adımda bir uygulama oluşturduğunuzda. Genellikle daha fazla Django projesi Django uygulamaları ile çalışmak için şu anda çok fazla ortak dosyaları hakkında bilmeniz gerekmez.[/color]


[color=var(--text)]KAYNAK[/color]Bul
Alıntı


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Django Uygulamalarımızı uWSGI ve Nginx ile Google Cloud Platformdan nasıl yayınlarız? poyraz 0 2,553 01-12-2017, Saat: 23:42
Son Mesaj: poyraz
  DJANGO İÇİN AMAZON ÜCRETSIZ SUNUCULARI xray 0 1,937 01-12-2017, Saat: 22:54
Son Mesaj: xray
  Django Hızlı ve Basit Site Yayınlama – Djeasy xray 0 2,353 01-12-2017, Saat: 21:03
Son Mesaj: xray
  Ubuntu 16.04 Üzerine Django 1.10.1 Nasıl Yüklenir? efsane 0 1,944 12-11-2017, Saat: 19:23
Son Mesaj: efsane
  Django RSS Feed Ekleme blueman 0 1,779 30-08-2017, Saat: 23:41
Son Mesaj: blueman

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi

   
Türkçe Çeviri: Emre KRMN, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.  Merih Forum® bilgi paylaşım platformu. 2015-∞ Tüm hakları saklıdır.